สรุปเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปางมะผ้า 32 20 5 4 57
2 อนุบาลปาย (เวียงใต้) 23 10 1 2 34
3 บ้านถ้ำลอด 23 5 0 1 28
4 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 21 4 0 1 25
5 ชุมชนต่อแพวิทยา 21 1 1 2 23
6 บ้านเมืองแปง 20 7 7 1 34
7 ชุมชนบ้านผาบ่อง 16 7 1 1 24
8 บ้านป่าลาน 15 8 1 4 24
9 ขุนยวม 15 4 1 5 20
10 สิริอัมพร 15 4 1 0 20
11 อบจ.บ้านจองคำ 14 3 2 2 19
12 บ้านปางตอง 14 3 1 3 18
13 บ้านในสอย 14 3 1 1 18
14 บ้านห้วยเฮี้ยะ 14 1 1 1 16
15 บ้านทุ่งยาว 13 7 1 1 21
16 บ้านแม่ละนา 13 3 0 4 16
17 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 12 2 1 1 15
18 บ้านแม่ปิง 11 6 3 1 20
19 อนุบาลแม่ฮ่องสอน 11 4 5 0 20
20 ร่มเกล้าปางตอง 11 2 2 1 15
21 บ้านปางคาม 10 4 3 3 17
22 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 10 4 2 3 16
23 บ้านรักไทย 10 4 1 1 15
24 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ 10 3 1 0 14
25 บ้านโป่งสา 9 6 2 1 17
26 ชุมชนบ้านเมืองปอน 9 6 0 6 15
27 บ้านหนองแห้ง 9 3 4 3 16
28 บ้านห้วยปูลิง 8 4 2 0 14
29 บ้านเวียงเหนือ 8 3 2 2 13
30 อนุบาลบรรณวิทย์ 8 2 1 1 11
31 เสรีวิทยา 7 5 3 1 15
32 ราชประชานุเคราะห์22 7 1 2 2 10
33 บ้านแม่เหมืองหลวง 7 1 1 3 9
34 บ้านวนาหลวง 6 5 0 1 11
35 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 6 3 4 2 13
36 บ้านห้วยเสือเฒ่า 6 3 1 0 10
37 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล ๓ แผนกประถมศึกษา) 6 1 0 0 7
38 บ้านท่าโป่งแดง 5 5 2 1 12
39 บ้านห้วยผา 5 5 0 0 10
40 อนุบาลขุนยวม 5 4 2 1 11
41 บ้านห้วยขาน 5 3 0 0 8
42 บ้านแม่นาเติง 5 1 2 0 8
43 บ้านหมอแปง 5 1 2 0 8
44 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 5 0 1 0 6
45 บ้านแม่ลาก๊ะ 5 0 0 1 5
46 บ้านปางแปก 5 0 0 0 5
47 บ้านนาปู่ป้อม 4 6 4 0 14
48 ยอดดอยวิทยา 4 3 0 0 7
49 บ้านหนองเขียว 4 2 1 1 7
50 บ้านแม่กิ้ 4 2 0 0 6
51 บ้านผาสำราญ 4 2 0 0 6
52 ห้วยต้นนุ่นวิทยา 4 1 1 1 6
53 บ้านกึ้ดสามสิบ 4 1 1 0 6
54 บ้านสบป่อง 4 1 1 0 6
55 บ้านแม่สะเป่ใต้ 4 1 0 1 5
56 บ้านพัฒนา 4 0 1 0 5
57 บ้านคำสุข 4 0 0 0 4
58 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 3 4 1 0 8
59 บ้านแม่อูคอหลวง 3 3 1 2 7
60 บ้านแม่โข่จู 3 2 1 0 6
61 บ้านห้วยผึ้ง 3 2 0 0 5
62 บ้านห้วยเดื่อ 3 1 1 0 5
63 พุทธเกษตร 3 0 1 0 4
64 บ้านทุ่งกองมู 3 0 1 0 4
65 บ้านห้วยช่างคำ 3 0 1 0 4
66 บ้านยาป่าแหน 3 0 0 0 3
67 บ้านกลาง 3 0 0 0 3
68 บ้านแกงหอม (สาขาบ้านม้ง) 3 0 0 0 3
69 บ้านแม่ออ 3 0 0 0 3
70 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 2 3 4 0 9
71 สังวาลย์วิทย์ 3 2 3 2 4 7
72 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 2 3 2 4 7
73 บ้านห้วยมะเขือส้ม 2 3 2 0 7
74 บ้านน้ำส่อม 2 3 0 1 5
75 บ้านนาป่าแปก 2 3 0 0 5
76 บ้านแม่จ๋า 2 2 1 1 5
77 ชุมชนบ้านปางหมู 2 2 1 0 5
78 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 2 2 1 0 5
79 บ้านน้ำฮู 2 2 0 0 4
80 บ้านขุนสาใน 2 1 5 2 8
81 บ้านจ่าโบ่ 2 1 2 0 5
82 อนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 2 1 1 0 4
83 บ้านห้วยปมฝาด 2 1 0 1 3
84 เทศบาลตำบลขุนยวม 2 1 0 0 3
85 บ้านซอแบะ 2 1 0 0 3
86 บ้านน้ำฮูผาเสื่อ 2 0 2 2 4
87 บ้านห้วยแห้ง 2 0 1 0 3
88 ราชประชานุเคราะห์ 34 2 0 0 1 2
89 ปางตองประชาสรรค์ 2 0 0 1 2
90 บ้านน้ำริน 2 0 0 0 2
91 บ้านลุ๊กป่าก้อ 2 0 0 0 2
92 บ้านแม่สะงา 2 0 0 0 2
93 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 2 0 0 0 2
94 บ้านนางิ้ว 2 0 0 0 2
95 บ้านห้วยส้าน 2 0 0 0 2
96 บ้านท่าหินส้ม 1 4 2 0 7
97 บ้านป่ายาง 1 4 2 0 7
98 บ้านแม่อูคอ 1 4 1 0 6
99 บ้านดอยผีลู 1 2 2 0 5
100 บ้านแก่นฟ้า 1 2 1 0 4
101 บ้านคาหาน 1 2 0 1 3
102 บ้านหว่าโน 1 2 0 0 3
103 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 1 1 0 1 2
104 บ้านนาปลาจาด 1 1 0 0 2
105 บ้านห้วยโป่ง 1 1 0 0 2
106 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 1 1 0 0 2
107 บ้านห้วยนา 1 0 1 1 2
108 บ้านสบแพม 1 0 1 0 2
109 บ้านน้ำปลามุง 1 0 0 0 1
110 บ้านแกงหอม 1 0 0 0 1
111 บ้านใหม่ 1 0 0 0 1
112 บ้านห้วยโป่งอ่อน 1 0 0 0 1
113 บ้านแม่สุริน 1 0 0 0 1
114 บ้านแม่แจ๊ะ 1 0 0 0 1
115 บ้านไทรงาม 1 0 0 0 1
116 บ้านมะหินหลวง 0 3 2 0 5
117 บ้านแม่โกปี่ 0 2 0 0 2
118 ตชด.บำรุงที่ 60 0 2 0 0 2
119 บ้านหัวแม่สุริน 0 1 3 0 4
120 บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 0 1 1 0 2
121 บ้านน้ำเพียงดิน 0 1 0 2 1
122 บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 0 1 0 0 1
123 บ้านปางบอนวัฒนาคาร 0 1 0 0 1
124 บ้านห้วยปูเลย 0 1 0 0 1
125 บ้านห้วยตอง 0 0 1 0 1
126 บ้านใหม่ห้วยหวาย 0 0 1 0 1
127 บ้านแม่หาด 0 0 0 1 0
128 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 0 0 0 0 0
รวม 661 281 131 96 1,073