สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลปางมะผ้า 14 9 9 32
2 ชุมชนต่อแพวิทยา 12 3 2 17
3 บ้านถ้ำลอด 8 5 8 21
4 อนุบาลปาย (เวียงใต้) 8 5 3 16
5 บ้านในสอย 7 4 3 14
6 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 6 6 4 16
7 สิริอัมพร 6 3 1 10
8 บ้านเมืองแปง 6 1 11 18
9 บ้านวนาหลวง 6 1 2 9
10 บ้านรักไทย 5 4 1 10
11 อนุบาลบรรณวิทย์ 5 3 2 10
12 บ้านห้วยเฮี้ยะ 5 1 2 8
13 ร่มเกล้าปางตอง 4 7 2 13
14 ขุนยวม 4 3 4 11
15 บ้านทุ่งยาว 4 2 2 8
16 บ้านป่าลาน 3 8 3 14
17 อบจ.บ้านจองคำ 3 4 3 10
18 บ้านแม่ละนา 3 4 2 9
19 อนุบาลแม่ฮ่องสอน 3 4 2 9
20 ชุมชนบ้านผาบ่อง 3 3 3 9
21 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ 3 3 2 8
22 บ้านปางตอง 3 2 6 11
23 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 3 2 3 8
24 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 3 2 1 6
25 บ้านโป่งสา 3 1 2 6
26 อนุบาลขุนยวม 3 1 2 6
27 พุทธเกษตร 3 0 0 3
28 บ้านแม่ปิง 2 5 3 10
29 ชุมชนบ้านเมืองปอน 2 4 2 8
30 บ้านห้วยผา 2 3 0 5
31 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 2 2 1 5
32 ราชประชานุเคราะห์22 2 2 0 4
33 บ้านหนองแห้ง 2 1 4 7
34 บ้านห้วยปูลิง 2 1 2 5
35 บ้านแม่เหมืองหลวง 2 1 0 3
36 บ้านปางแปก 2 1 0 3
37 บ้านแม่กิ้ 2 1 0 3
38 บ้านยาป่าแหน 2 1 0 3
39 บ้านห้วยเดื่อ 2 0 2 4
40 บ้านห้วยผึ้ง 2 0 1 3
41 บ้านห้วยมะเขือส้ม 2 0 0 2
42 บ้านแม่จ๋า 2 0 0 2
43 บ้านปางคาม 1 5 3 9
44 บ้านห้วยขาน 1 2 2 5
45 บ้านแม่นาเติง 1 2 2 5
46 บ้านเวียงเหนือ 1 2 1 4
47 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1 2 0 3
48 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล ๓ แผนกประถมศึกษา) 1 1 2 4
49 บ้านห้วยเสือเฒ่า 1 1 1 3
50 บ้านท่าโป่งแดง 1 1 0 2
51 ห้วยต้นนุ่นวิทยา 1 1 0 2
52 บ้านกึ้ดสามสิบ 1 1 0 2
53 บ้านทุ่งกองมู 1 1 0 2
54 บ้านกลาง 1 1 0 2
55 เทศบาลตำบลขุนยวม 1 1 0 2
56 เสรีวิทยา 1 0 4 5
57 บ้านน้ำส่อม 1 0 1 2
58 ราชประชานุเคราะห์ 34 1 0 1 2
59 บ้านน้ำริน 1 0 1 2
60 บ้านลุ๊กป่าก้อ 1 0 1 2
61 บ้านนาปลาจาด 1 0 1 2
62 บ้านผาสำราญ 1 0 0 1
63 บ้านจ่าโบ่ 1 0 0 1
64 บ้านซอแบะ 1 0 0 1
65 บ้านคาหาน 1 0 0 1
66 บ้านห้วยโป่ง 1 0 0 1
67 บ้านห้วยนา 1 0 0 1
68 บ้านน้ำปลามุง 1 0 0 1
69 บ้านนาปู่ป้อม 0 3 1 4
70 บ้านแม่สะเป่ใต้ 0 2 1 3
71 บ้านแม่อูคอหลวง 0 2 1 3
72 บ้านห้วยช่างคำ 0 2 0 2
73 บ้านหมอแปง 0 1 2 3
74 บ้านแกงหอม (สาขาบ้านม้ง) 0 1 1 2
75 ชุมชนบ้านปางหมู 0 1 1 2
76 บ้านแม่สะงา 0 1 1 2
77 บ้านสบป่อง 0 1 0 1
78 บ้านแม่โข่จู 0 1 0 1
79 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 0 1 0 1
80 บ้านน้ำฮู 0 1 0 1
81 บ้านขุนสาใน 0 1 0 1
82 บ้านน้ำฮูผาเสื่อ 0 1 0 1
83 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 0 1 0 1
84 บ้านดอยผีลู 0 1 0 1
85 บ้านแกงหอม 0 1 0 1
86 บ้านหัวแม่สุริน 0 1 0 1
87 บ้านแม่ลาก๊ะ 0 0 3 3
88 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 0 0 2 2
89 บ้านแม่ออ 0 0 2 2
90 สังวาลย์วิทย์ 3 0 0 2 2
91 บ้านพัฒนา 0 0 1 1
92 บ้านคำสุข 0 0 1 1
93 บ้านนาป่าแปก 0 0 1 1
94 อนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 0 0 1 1
95 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 0 0 1 1
96 บ้านใหม่ 0 0 1 1
97 บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 0 0 1 1
98 ยอดดอยวิทยา 0 0 0 0
99 บ้านหนองเขียว 0 0 0 0
100 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 0 0 0 0
101 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 0 0 0 0
102 บ้านห้วยปมฝาด 0 0 0 0
103 บ้านห้วยแห้ง 0 0 0 0
104 ปางตองประชาสรรค์ 0 0 0 0
105 บ้านนางิ้ว 0 0 0 0
106 บ้านห้วยส้าน 0 0 0 0
107 บ้านท่าหินส้ม 0 0 0 0
108 บ้านป่ายาง 0 0 0 0
109 บ้านแม่อูคอ 0 0 0 0
110 บ้านแก่นฟ้า 0 0 0 0
111 บ้านหว่าโน 0 0 0 0
112 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 0 0 0 0
113 บ้านสบแพม 0 0 0 0
114 บ้านห้วยโป่งอ่อน 0 0 0 0
115 บ้านแม่สุริน 0 0 0 0
116 บ้านแม่แจ๊ะ 0 0 0 0
117 บ้านไทรงาม 0 0 0 0
118 บ้านมะหินหลวง 0 0 0 0
119 บ้านแม่โกปี่ 0 0 0 0
120 ตชด.บำรุงที่ 60 0 0 0 0
121 บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
122 บ้านน้ำเพียงดิน 0 0 0 0
123 บ้านปางบอนวัฒนาคาร 0 0 0 0
124 บ้านห้วยปูเลย 0 0 0 0
125 บ้านห้วยตอง 0 0 0 0
126 บ้านใหม่ห้วยหวาย 0 0 0 0
127 บ้านแม่หาด 0 0 0 0
128 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 0 0 0 0
รวม 192 157 144 493

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายเกียรติศักดิ์ เนตรสมบูรณ์ โทร 085-6272562
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]