การสั่งซื้อเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
https://drive.google.com/drive/folders/1WNzjgTjxRYF5P4sGMTtccZC6i6Iaaxyj?usp=sharing
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13:32 น.