สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดศรีบุญเรือง 142 ถนนเวียงใหม่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายพชรพล ศิริอางค์   095-1952328
2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด สาขาแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 นายสงวน ศรีสวัสดิ์   088-2631089
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 179 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 นายชัชวาลย์ แตงกล่อม   0871854679
4 หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง นางจิตตราภรณ์ เครือซุย   064-4962536
5 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร หมู่ 2 บ้านในเวียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายจำลอง ศรีสวัสดิ์   053-681525
6 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 หมู่ 1 บ้านจอมแจ้ง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายดำรงค์ ปันทวัง   053-681527
7 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) หมู่ 12 บ้านโป่ง ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายอักษร พรรณโรจน์   053-681537
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) หมู่ 4 บ้านทุ่งพร้าว ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด   053-681538

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายปิติพล ปราบเหตุ เจ้าหน้าที่ ICT เบอร์โทร 064-5529535
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]