งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สนามฟุตซอล 13 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สนามกีฬา 13 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สนามกีฬา 14 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 นิเเทศ/ส่งเสริม ชั้น ชั้น 2 ห้อง สาละวิน 14 พ.ย. 2562 09.00-10.30 ตามผลและจำนวนทีมที่แข่งขัน
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 นิเเทศ/ส่งเสริม ชั้น ชั้น 2 ห้อง สาละวิน 14 พ.ย. 2562 10.45-12.15 ตามผลและจำนวนทีมที่แข่งขัน
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 นิเเทศ/ส่งเสริม ชั้น ชั้น 1 ห้อง กระพี้จั่น 14 พ.ย. 2562 09.00-10.30 ตามผลและจำนวนทีมที่แข่งขัน
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 บัวตอง ชั้น ชั้น 1 ห้อง บัวตอง 13 พ.ย. 2562 9.00-16.00
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 บัวตอง ชั้น ชั้น 1 ห้อง บัวตอง 14 พ.ย. 2562 9.00-16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 นิเเทศ/ส่งเสริม ชั้น ชั้น 1 ห้อง กระพี้จั่น 14 พ.ย. 2562 10.45-12.15 ตามผลและจำนวนทีมที่แข่งขัน
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 นิเเทศ/ส่งเสริม ชั้น ชั้น 1 ห้อง กระพี้จั่น 14 พ.ย. 2562 13.00-16.00 ตามผลและจำนวนทีมที่แข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายปิติพล ปราบเหตุ เจ้าหน้าที่ ICT เบอร์โทร 064-5529535
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]