งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 ห้อง 1 13 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 ห้อง 2 13 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง 13 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง 14 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง 14 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง 15 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง 15 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
8 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เต็นท์หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 13 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
9 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 13 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
10 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เต็นท์หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 14 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
11 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เต็นท์หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 14 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
12 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เวทีโรงอาหารโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 13 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
13 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เวทีโรงอาหารโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 14 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
14 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ใต้ถุนอาคารครองราชย์รัชกาลที่ 10 13 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
15 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ใต้ถุนอาคารครองราชย์รัชกาลที่ 10 13 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายปิติพล ปราบเหตุ เจ้าหน้าที่ ICT เบอร์โทร 064-5529535
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]