แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 50 31 65.96% 9 19.15% 4 8.51% 3 6.38% 47
2 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 37 26 72.22% 6 16.67% 4 11.11% 0 0% 36
3 โรงเรียนบ้านละอูบ 34 18 56.25% 7 21.88% 4 12.5% 3 9.38% 32
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 31 17 62.96% 3 11.11% 4 14.81% 3 11.11% 27
5 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 34 15 50% 7 23.33% 5 16.67% 3 10% 30
6 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 25 15 60% 7 28% 1 4% 2 8% 25
7 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 22 15 75% 2 10% 2 10% 1 5% 20
8 โรงเรียนบ้านแม่สวด 24 14 63.64% 5 22.73% 2 9.09% 1 4.55% 22
9 โรงเรียนไท่จง 18 14 77.78% 3 16.67% 1 5.56% 0 0% 18
10 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 19 13 68.42% 4 21.05% 1 5.26% 1 5.26% 19
11 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 26 12 46.15% 6 23.08% 6 23.08% 2 7.69% 26
12 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 23 12 57.14% 6 28.57% 0 0% 3 14.29% 21
13 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 18 12 66.67% 0 0% 3 16.67% 3 16.67% 18
14 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 32 11 40.74% 4 14.81% 9 33.33% 3 11.11% 27
15 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 15 11 73.33% 1 6.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
16 โรงเรียนบ้านเลโคะ 33 10 31.25% 12 37.5% 5 15.63% 5 15.63% 32
17 โรงเรียนบ้านแม่โถ 30 10 35.71% 9 32.14% 6 21.43% 3 10.71% 28
18 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 26 10 38.46% 6 23.08% 8 30.77% 2 7.69% 26
19 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 18 10 55.56% 5 27.78% 3 16.67% 0 0% 18
20 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 22 10 47.62% 4 19.05% 4 19.05% 3 14.29% 21
21 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 18 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
22 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 23 9 40.91% 8 36.36% 2 9.09% 3 13.64% 22
23 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 24 8 34.78% 7 30.43% 4 17.39% 4 17.39% 23
24 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 22 8 47.06% 4 23.53% 2 11.76% 3 17.65% 17
25 โรงเรียนล่องแพวิทยา 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
26 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 17 8 47.06% 3 17.65% 4 23.53% 2 11.76% 17
27 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
28 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
29 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 15 7 46.67% 5 33.33% 3 20% 0 0% 15
30 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 16 7 43.75% 4 25% 5 31.25% 0 0% 16
31 โรงเรียนบ้านผาเยอ 18 7 41.18% 4 23.53% 2 11.76% 4 23.53% 17
32 โรงเรียนบ้านกลอเซโล 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
33 โรงเรียนบ้านโพซอ 18 6 37.5% 7 43.75% 3 18.75% 0 0% 16
34 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 18 6 40% 7 46.67% 2 13.33% 0 0% 15
35 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 19 6 33.33% 5 27.78% 4 22.22% 3 16.67% 18
36 โรงเรียนบ้านสบเมย 17 6 40% 4 26.67% 5 33.33% 0 0% 15
37 โรงเรียนบ้านแม่สุ 17 6 37.5% 3 18.75% 5 31.25% 2 12.5% 16
38 โรงเรียนบ้านนาดอย 11 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
39 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
40 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
41 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 15 5 33.33% 6 40% 3 20% 1 6.67% 15
43 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
44 โรงเรียนบ้านอมพาย 12 5 41.67% 3 25% 4 33.33% 0 0% 12
45 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
46 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 10 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 10 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
48 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
49 โรงเรียนบ้านเสาหิน 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 14 5 38.46% 1 7.69% 5 38.46% 2 15.38% 13
51 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
52 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 16 4 25% 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
53 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 16 4 25% 3 18.75% 5 31.25% 4 25% 16
54 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านสันติสุข 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนบ้านดอยงาม 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
58 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
59 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 18 3 21.43% 9 64.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
62 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 19 3 18.75% 7 43.75% 5 31.25% 1 6.25% 16
63 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 16 3 21.43% 7 50% 4 28.57% 0 0% 14
64 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 13 3 23.08% 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 13
65 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
66 โรงเรียนบ้านแม่และ 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
67 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
68 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
69 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 7 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านแม่เงา 9 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
75 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 6 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
80 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 9 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
81 โรงเรียนบ้านแม่หาร 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านแม่แพ 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
83 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
84 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 8 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
87 โรงเรียนบ้านคะปวง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านดงกู่ 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
94 โรงเรียนทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 9 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
98 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 8 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 0 0% 8
99 โรงเรียนบ้านกะริคี 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 7 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 7
102 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
103 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
104 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
105 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
106 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
107 โรงเรียนบ้านแม่ละ 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
112 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
113 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านแม่กองแป 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
118 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านฟักทอง 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนบ้านสบหาร 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านแม่ออก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
127 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
128 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านแม่จอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านแม่หาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านสาม 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
142 โรงเรียนป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
143 โรงเรียนบ้านหัวลา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
147 โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านแม่แคะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
154 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
156 โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านป่าโปง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
161 โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านขุนวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
163 โรงเรียนบ้านดงใหม่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
164 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายปิติพล ปราบเหตุ เจ้าหน้าที่ ICT เบอร์โทร 064-5529535
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]