สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 18 11 3 32
2 บ้านห้วยสิงห์ 11 0 3 14
3 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 10 11 4 25
4 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 10 3 5 18
5 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 8 0 1 9
6 บ้านแม่สวด 6 4 4 14
7 บ้านแพะพิทยา 6 4 1 11
8 บ้านแม่จ๊าง 6 1 2 9
9 บ้านละอูบ 5 5 3 13
10 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 4 5 4 13
11 บ้านห้วยแห้ง 4 3 1 8
12 บ้านแม่โถ 4 3 0 7
13 ชุมชนแม่ลาศึกษา 4 2 4 10
14 บ้านห้วยโผ 4 2 2 8
15 บ้านโพซอ 4 2 0 6
16 บ้านอมพาย 4 1 0 5
17 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 4 0 1 5
18 ไท่จง 3 4 4 11
19 ชุมชนบ้านผาผ่า 3 4 2 9
20 บ้านซิวาเดอ 3 3 1 7
21 บ้านแม่ก๋อน 3 2 0 5
22 สังวาลย์วิทยา 3 2 0 5
23 บ้านห้วยวอก 3 1 1 5
24 บ้านแม่ตอละ 3 1 1 5
25 บ้านท่าสองแคว 2 4 3 9
26 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 2 3 6 11
27 บ้านเลโคะ 2 3 5 10
28 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 2 3 3 8
29 บ้านไร่วิทยา 2 3 3 8
30 ดอนชัยวิทยา 2 2 2 6
31 บ้านกองแปใต้ 2 2 2 6
32 บ้านผาเยอ 2 2 1 5
33 บ้านกลอเซโล 2 2 1 5
34 บ้านสบเมย 2 2 1 5
35 อนุบาลแม่ลาน้อย 2 2 0 4
36 ล่องแพวิทยา 2 1 2 5
37 บ้านห้วยทราย 2 1 1 4
38 บ้านแม่หลุย 2 1 1 4
39 บ้านห้วยห้า 2 0 2 4
40 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 2 0 0 2
41 บ้านแม่แพหลวง 2 0 0 2
42 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 1 5 0 6
43 บ้านนาดอย 1 3 0 4
44 บ้านท่าตาฝั่ง 1 1 4 6
45 บ้านป่าหมาก 1 1 3 5
46 บ้านแม่แพน้อย 1 1 3 5
47 บ้านแม่แลบ 1 1 2 4
48 บ้านกองก๋อย 1 1 1 3
49 บ้านอุมดาเหนือ 1 1 1 3
50 บ้านส้มป่อย 1 1 1 3
51 บ้านแม่เงา 1 1 1 3
52 ราชประชานุเคราะห์ 21 1 1 1 3
53 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1 1 0 2
54 บ้านแม่ขีด 1 1 0 2
55 บ้านแม่ออกเหนือ 1 1 0 2
56 บ้านบุญเลอ 1 1 0 2
57 บ้านห้วยม่วง 1 1 0 2
58 บ้านแม่ต้อบใต้ 1 0 2 3
59 บ้านเสาหิน 1 0 2 3
60 บ้านท่าผาปุ้ม 1 0 1 2
61 บ้านสันติสุข 1 0 0 1
62 บ้านแม่และ 1 0 0 1
63 บ้านผาแดงหลวง 1 0 0 1
64 บ้านแม่หาร 1 0 0 1
65 บ้านแม่สะแมง 1 0 0 1
66 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ 1 0 0 1
67 บ้านป่าแก่ 1 0 0 1
68 บ้านทุ่งแพม 1 0 0 1
69 บ้านแม่หาด 1 0 0 1
70 อนุบาลกฤษณพรรณ 1 0 0 1
71 บ้านแม่อุมพาย 0 3 1 4
72 บ้านห้วยกุ้ง 0 2 3 5
73 บ้านจอซิเดอเหนือ 0 2 0 2
74 บ้านดอยงาม 0 2 0 2
75 บ้านห้วยเดื่อ 0 2 0 2
76 บ้านห้วยไม้ซาง 0 2 0 2
77 บ้านแม่สุ 0 1 2 3
78 บ้านแม่อุมป๊อก 0 1 1 2
79 บ้านทะโลงเหนือ 0 1 1 2
80 บ้านอุมโล๊ะเหนือ 0 1 1 2
81 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 0 1 1 2
82 บ้านคะปวง 0 1 1 2
83 บ้านต้นงิ้ว 0 1 0 1
84 บ้านแม่ลาย 0 1 0 1
85 บ้านห้วยผึ้ง 0 1 0 1
86 บ้านแม่เตี๋ย 0 1 0 1
87 บ้านกอกหลวง 0 1 0 1
88 ทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 0 1 0 1
89 บ้านกะริคี 0 1 0 1
90 บ้านห้วยน้ำใส 0 1 0 1
91 บ้านแม่นาจาง 0 1 0 1
92 บ้านห้วยหมูพิทยา 0 1 0 1
93 บ้านแม่ปาง 0 1 0 1
94 บ้านห้วยห้อม 0 1 0 1
95 บ้านทีฮือลือ 0 1 0 1
96 บ้านสบหาร 0 1 0 1
97 บ้านแม่ฮุ 0 1 0 1
98 บ้านทิยาเพอ 0 1 0 1
99 บ้านห้วยไก่ป่า 0 1 0 1
100 บ้านห้วยกองมูล 0 1 0 1
101 บ้านแม่ทะลุ 0 1 0 1
102 บ้านแม่นาจางเหนือ 0 0 2 2
103 บ้านแม่แพ 0 0 2 2
104 บ้านแม่กองแป 0 0 2 2
105 บ้านแม่ลิด 0 0 1 1
106 บ้านแม่ต้อบเหนือ 0 0 1 1
107 บ้านแม่สวรรค์หลวง 0 0 1 1
108 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 0 0 1 1
109 บ้านห้วยมะกอก 0 0 1 1
110 รัตนประทีปวิทยา 0 0 1 1
111 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 0 0 1 1
112 บ้านฟักทอง 0 0 1 1
113 บ้านห้วยกองเป๊าะ 0 0 1 1
114 บ้านห้วยหมากหนุน 0 0 0 0
115 บ้านขุนแม่ลา 0 0 0 0
116 บ้านห้วยปลากั้ง 0 0 0 0
117 บ้านหัวแม่โถ 0 0 0 0
118 บ้านแม่ลาผาไหว 0 0 0 0
119 บ้านดงกู่ 0 0 0 0
120 บ้านหนองม่วน 0 0 0 0
121 บ้านแม่สามแลบ 0 0 0 0
122 บ้านแม่โถใต้ 0 0 0 0
123 บ้านกอมูเดอ 0 0 0 0
124 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 0 0 0 0
125 บ้านแม่ละ 0 0 0 0
126 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 0 0 0 0
127 บ้านขุนวงเหนือ 0 0 0 0
128 บ้านเวฬุวัน 0 0 0 0
129 บ้านสุดห้วยนา 0 0 0 0
130 บ้านแม่อมลาน 0 0 0 0
131 บ้านแม่ปุ๋น 0 0 0 0
132 บ้านห้วยกองก้าด 0 0 0 0
133 บ้านแม่ออก 0 0 0 0
134 บ้านแม่ลามา 0 0 0 0
135 บ้านแม่สะกั๊วะ 0 0 0 0
136 บ้านอุมดาใต้ 0 0 0 0
137 บ้านศรีมูลเมือง 0 0 0 0
138 บ้านแม่จอ 0 0 0 0
139 บ้านแม่สวรรค์น้อย 0 0 0 0
140 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 0 0 0 0
141 บ้านสาม 0 0 0 0
142 บ้านห้วยกระต่าย 0 0 0 0
143 บ้านป่าหมากวิทยา 0 0 0 0
144 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 0 0 0 0
145 บ้านหัวลา 0 0 0 0
146 บ้านแม่กองคา 0 0 0 0
147 บ้านดูลาเปอร 0 0 0 0
148 บ้านห้วยปางผาง 0 0 0 0
149 บ้านแม่คะตวน 0 0 0 0
150 บ้านแม่เกาะ 0 0 0 0
151 บ้านดอยเลี่ยม 0 0 0 0
152 บ้านแม่แคะ 0 0 0 0
153 บ้านแม่เกาะวิทยา 0 0 0 0
154 บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 0 0 0 0
155 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 0 0 0 0
156 บ้านปู่แก้ว 0 0 0 0
157 บ้านป่าโปง 0 0 0 0
158 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง 0 0 0 0
159 บ้านแม่กะไน 0 0 0 0
160 บ้านแม่สะลาบ 0 0 0 0
161 ลุ่มน้ำวิทยา 0 0 0 0
162 บ้านขุนวง 0 0 0 0
163 บ้านดงใหม่ 0 0 0 0
164 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 0 0 0 0
รวม 196 165 128 489

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายปิติพล ปราบเหตุ เจ้าหน้าที่ ICT เบอร์โทร 064-5529535
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]