ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ปรางค์ลีลา ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 3 ต.ค. 2562 8.30 เป็นต้นไป
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ลีลา ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 3 ต.ค. 2562 8.30 เป็นต้นไป
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ลีลา ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 3 ต.ค. 2562 8.30 เป็นต้นไป
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ลีลา ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 3 ต.ค. 2562 8.30 เป็นต้นไป
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ หอประชุม อาคารปรางค์ปราสาท 3 ต.ค. 2562 8.30 เป็นต้นไป
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
-
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ศูนย์ ICT (ห้องคอมฯ) ห้อง นำเสนองานห้องเสี้ยวดอกขาว 3 ต.ค. 2562 8.30 เป็นต้นไป
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ศูนย์ ICT (ห้องคอมฯ) ห้อง นำเสนองานห้องเสี้ยวดอกขาว 3 ต.ค. 2562 8.30 เป็นต้นไป
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 1 ห้อง ปรางค์แก้ว 3 ต.ค. 2562 8.30 เป็นต้นไป
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 1 ห้อง ปรางค์แก้ว 3 ต.ค. 2562 8.30 เป็นต้นไป
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 1 ห้อง ปรางค์แก้ว 3 ต.ค. 2562 8.30 เป็นต้นไป
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ปรางค์ลีลา ชั้น 1 ห้อง เกียาติยศ 3 ต.ค. 2562 8.30 เป็นต้นไป
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ปรางค์ลีลา ชั้น 1 ห้อง เกียาติยศ 3 ต.ค. 2562 8.30 เป็นต้นไป
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 4 ห้อง ป.5/1 3 ต.ค. 2562 8.30 เป็นต้นไป
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 4 ห้อง ป.5/2 3 ต.ค. 2562 8.30 เป็นต้นไป
-
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 4 ห้อง ป.4/1 3 ต.ค. 2562 8.30 เป็นต้นไป
-
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 3 ต.ค. 2562 8.30 เป็นต้นไป
-
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 3 ต.ค. 2562 8.30 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]