เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 248
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 234
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง 4
5 พระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง 5
6 บ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 6
7 แสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 7
8 บ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 72 เงิน 8
9 ภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 68 ทองแดง 9
10 บ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 64 ทองแดง 10
11 สมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 85.50 ทอง ชนะเลิศ
2 พระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเวียงสอง สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เพียงหลวง ๗ ฯ สพป. น่าน เขต 2 79 เงิน 4
5 บ้านสะปัน สพป. น่าน เขต 2 77.66 เงิน 5
6 บ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 6
7 บ้านปางปุก สพป. น่าน เขต 2 73.66 เงิน 7
8 บ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 73.33 เงิน 8
9 บ้านน้ำยาว สพป. น่าน เขต 2 72 เงิน 9
10 สหราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 69.33 ทองแดง 10
11 บ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 - -
12 บ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 - -
13 บ้านผักเฮือก สพป. น่าน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไตรมิตรวิทยา สพป. น่าน เขต 2 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขอน สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สพป. น่าน เขต 2 78.67 เงิน 4
5 บ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 75.30 เงิน 5
6 สหราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 6
7 บ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 73.67 เงิน 7
8 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 สพป. น่าน เขต 2 72 เงิน 8
9 บ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว สพป. น่าน เขต 2 71.67 เงิน 9
10 บ้านน้ำยาว สพป. น่าน เขต 2 71 เงิน 10
11 บ้านดอนแท่น สพป. น่าน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 พระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 94 ทอง 4
5 แสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านผาหลัก สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 313
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 89.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สหราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วรนคร สพป. น่าน เขต 2 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาหนุนสอง สพป. น่าน เขต 2 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 น้ำคา สพป. น่าน เขต 2 78.25 เงิน 4
5 บรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 77.75 เงิน 5
6 บ้านห่างทางหลวง สพป. น่าน เขต 2 77.50 เงิน 6
7 บ้านน้ำพิ สพป. น่าน เขต 2 75.75 เงิน 7
8 บ้านดอนสบเปือ สพป. น่าน เขต 2 75.50 เงิน 8
9 บ้านห้วยท่าง สพป. น่าน เขต 2 73.50 เงิน 9
10 บ้านยู้ สพป. น่าน เขต 2 73.25 เงิน 10
11 บ้านวังว้า สพป. น่าน เขต 2 72.50 เงิน 11
12 บ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 71.25 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 83.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านดอนตัน สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 4
5 บรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 76.33 เงิน 5
6 บ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 6
7 บ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 - -
8 สกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วรนคร สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านผักเฮือก สพป. น่าน เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาหนุนสอง สพป. น่าน เขต 2 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยท่าง สพป. น่าน เขต 2 86.50 ทอง 4
5 บ้านปางแก สพป. น่าน เขต 2 85.25 ทอง 5
6 บ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 78.25 เงิน 6
7 บรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 7
8 บ้านยู้ สพป. น่าน เขต 2 76.50 เงิน 8
9 บ้านวังว้า สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 9
10 บ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 73.50 เงิน 10
11 พนาสวรรค์ สพป. น่าน เขต 2 72.25 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 พระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 4
5 บ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 5
6 มณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 73 เงิน 6
7 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 65 ทองแดง 7
8 บ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 64 ทองแดง 8
9 บ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 63 ทองแดง 9
10 บ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 สมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพร้าวกลาง สพป. น่าน เขต 2 94 ทอง 4
5 บ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง 5
6 บ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 6
7 บ้านน้ำยาว สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง 7
8 บ้านทุ่งกวาง สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 8
9 บ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 9
10 เพียงหลวง ๗ ฯ สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 9
11 บ้านแพะกลาง สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 11
12 อนุบาลสุภาพวิทยา สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 11
13 บ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 13
14 บ้านถ่อน สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 13
15 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 13
16 บ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 13
17 บ้านนาหนุน ๑-ปิตุราษฎร์ สพป. น่าน เขต 2 73 เงิน 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วรนคร สพป. น่าน เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สพป. น่าน เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง 5
6 บ้านพาน สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง 7
8 บ้านน้ำยาว สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง 8
9 บ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 9
10 บ้านพร้าวกลาง สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 10
11 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง 11
12 ไตรราษฎร์วิทยา สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 12
13 บ้านปางกอม สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 13
14 บ้านผักเฮือก สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 14
15 บ้านบ่อหลวง สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 15
16 บ้านสบสาย สพป. น่าน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 69 ทองแดง 4
5 บ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 - -
6 บ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านร้อง สพป. น่าน เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพาน สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 4
5 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง 5
6 บ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง 6
7 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 7
8 สหราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 8
9 บ้านถ่อน สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 9
10 สมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 74 เงิน 10
11 บ้านแพะกลาง สพป. น่าน เขต 2 72 เงิน 11
12 บ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 66 ทองแดง 12
13 บ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 64 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 280
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง 4
5 บรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 - -
7 บ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 4
5 บ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง 4
5 พระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 6
7 ภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 7
8 จตุราษฎร์ศึกษา สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 8
9 บ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งกวาง สพป. น่าน เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เพียงหลวง ๗ ฯ สพป. น่าน เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านผาหลัก สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 4
5 บ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 5
6 บ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 69 ทองแดง 6
7 บ้านสบสาย สพป. น่าน เขต 2 67 ทองแดง 7
8 บ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) สพป. น่าน เขต 2 65 ทองแดง 8
9 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 64 ทองแดง 9
10 บ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 62 ทองแดง 10
11 บ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว สพป. น่าน เขต 2 61 ทองแดง 11
12 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านร้อง สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 4
5 บ้านแดนพนา สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 5
6 สหราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 74 เงิน 6
7 ตำรวจตระเวนชายแดนฯ สพป. น่าน เขต 2 73 เงิน 7
8 บ้านสบสาย สพป. น่าน เขต 2 71 เงิน 8
9 บ้านถ่อน สพป. น่าน เขต 2 68 ทองแดง 9
10 บ้านผาเวียง สพป. น่าน เขต 2 66 ทองแดง 10
11 บ้านดอนแก้ว สพป. น่าน เขต 2 64 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สพป. น่าน เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห่างทางหลวง สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 4
5 วรนคร สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านห้วยท่าง สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง 6
7 บ้านพร้าวกลาง สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 7
8 บ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 7
9 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 79 เงิน 9
10 เพียงหลวง ๗ ฯ สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 10
11 บ้านน้ำปัวพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 69 ทองแดง 11
12 บ้านน้ำสอด สพป. น่าน เขต 2 63 ทองแดง 12
13 บ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 - -
14 บ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 91.16 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) สพป. น่าน เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 89.83 ทอง 4
5 สมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 88.83 ทอง 5
6 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 88.33 ทอง 6
7 บ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง 7
8 ไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 87.66 ทอง 8
9 บ้านปางยาง สพป. น่าน เขต 2 85.83 ทอง 9
10 สหราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 84.50 ทอง 10
11 บ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 83.66 ทอง 11
12 บ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 12
13 บ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 81.83 ทอง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 93.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 87.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 87.33 ทอง 4
5 ศรีสระวงค์ สพป. น่าน เขต 2 85.16 ทอง 5
6 ไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) สพป. น่าน เขต 2 84.66 ทอง 6
7 มณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 7
8 ภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 80.33 ทอง 8
9 บ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตึ๊ด สพป. น่าน เขต 2 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไตรราษฎร์วิทยา สพป. น่าน เขต 2 81.16 ทอง 4
5 บ้านน้ำยาว สพป. น่าน เขต 2 80.83 ทอง 5
6 บ้านสะเกิน สพป. น่าน เขต 2 79.33 เงิน 6
7 บ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 74 เงิน 7
8 บ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว สพป. น่าน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 003
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนอง สพป. น่าน เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนสบเปือ สพป. น่าน เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 4
5 บ้านสบขุ่น สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 5
6 บ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 73 เงิน 6
7 ไตรประชาวิทยา สพป. น่าน เขต 2 64 ทองแดง 7
8 บ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 333
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน