งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย ห้องประชุมใหญ่(สุโขทัยธรรมราชา) 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 น. รายงานตัว 07.30 น.
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย ห้องประชุมใหญ่(สุโขทัยธรรมราชา) 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 น. รายงานตัว 07.30 น.
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย ห้องประชุมเล็ก(ศรีสัชนาลัย) 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 น. รายงานตัว 07.30 น.
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย ห้องประชุมเล็ก(ศรีสัชนาลัย) 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 น. รายงานตัว 07.30 น.
5 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย ห้องประชุมย่อย(กงไกรลาศ,คีรีมาศ) 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 น. รายงานตัว 07.30 น.
6 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย ห้องประชุมย่อย(กงไกรลาศ,คีรีมาศ) 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 น. รายงานตัว 07.30 น.
7 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย ห้องประชุมย่อย(ทุ่งเสลี่ยม,สวรรคโลก) 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 น. รายงานตัว 07.30 น.
8 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย ห้องประชุมย่อย(ทุ่งเสลี่ยม,สวรรคโลก) 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 น. รายงานตัว 07.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]