งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 และ 122 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวอาคาร 1 เวลา 07.00 - 08.00 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 และ 124 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวอาคาร 1 เวลา 07.00 - 08.00 น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 และ 122 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวอาคาร 1 เวลา 07.00 - 08.00 น.
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง อาคารโรงอาหาร 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวโรงอาหาร เวลา 07.00 - 08.00 น.
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง อาคารโรงอาหาร 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวโรงอาหาร เวลา 07.00 - 08.00 น.
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวอาคารอเนกประสงค์ เวลา 07.00 - 08.00 น.
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง อาคารอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวอาคารอเนกประสงค์ เวลา 07.00 - 08.00 น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง อาคาร 6 ห้อง 632 ,อาคาร 3 ห้อง 321 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวอาคาร 6 เวลา 07.00 - 08.00 น.
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง อาคาร 6 ห้อง 632 ,อาคาร 3 ห้อง 321 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวอาคาร 6 เวลา 07.00 - 08.00 น.
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวอาคาร 6 เวลา 07.00 - 08.00 น.
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวอาคาร 6 เวลา 07.00 - 08.00 น.
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวอาคาร 6 เวลา 07.00 - 08.00 น.
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง อาคารดนตรี 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวอาคาร 4 เวลา 07.00 - 08.00 น.
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง อาคารดนตรี 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวอาคาร 4 เวลา 07.00 - 08.00 น.
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 637 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวอาคาร 6 เวลา 07.00 - 08.00 น.
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 637 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวอาคาร 6 เวลา 07.00 - 08.00 น.
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวอาคาร 6 เวลา 07.00 - 08.00 น.
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวอาคาร 6 เวลา 07.00 - 08.00 น.
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวอาคาร 6 เวลา 07.00 - 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]