งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย โรงยิม 4 21 ธ.ค. 2562 09.00น. รายงานตัว 07.30น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย โรงยิม 4 22 ธ.ค. 2562 09.00น. รายงานตัว 07.30น.
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย หอประชุมโรงอาหาร ชั้น 2 21 ธ.ค. 2562 09.00น. รายงานตัว 07.30น.
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย หอประชุมโรงอาหาร ชั้น 2 22 ธ.ค. 2562 09.00น. รายงานตัว 07.30น.
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดมอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
9.00 รายงานตัว 07.30 น.
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดมอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
9.00 รายงานตัว 07.30 น.
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ห้องประชุม 2 ตึกวิทยบริการ 21 ธ.ค. 2562 09.00-12.00 น. รายงานตัว 07.30น.
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ห้องประชุม 2 ตึกวิทยบริการ 21 ธ.ค. 2562 13.00-16.00 น. รายงานตัว 11.00น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]