งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย หอประชุมรักษ์ศิลป์ไทย ชั้น 1 ห้อง ห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 20 ธ.ค. 2562 9.00 รายงานตัวเวลา 07.30 น.เป็นต้นไป
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย หอประชุมรักษ์ศิลป์ไทย ชั้น 1 ห้อง ห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 21 ธ.ค. 2562 9.00 รายงานตัวเวลา 07.30 น.เป็นต้นไป
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย โรงอาหาร 20 ธ.ค. 2562 9.00 รายงานตัวเวลา 07.30 น.เป็นต้นไป
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย โรงอาหาร 21 ธ.ค. 2562 9.00 รายงานตัวเวลา 07.30 น.เป็นต้นไป
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย อาคารปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ชั้น 1 20 ธ.ค. 2562 9.00 รายงานตัวเวลา 07.30 น.เป็นต้นไป
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย อาคารปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ชั้น 1 21 ธ.ค. 2562 9.00 รายงานตัวเวลา 07.30 น.เป็นต้นไป
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ลานกีฬาเอนกประสงค์มีหลังคา 20 ธ.ค. 2562 9.00 รายงานตัวเวลา 07.30 น.เป็นต้นไป
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ลานกีฬาเอนกประสงค์มีหลังคา 21 ธ.ค. 2562 9.00 รายงานตัวเวลา 07.30 น.เป็นต้นไป
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 20 ธ.ค. 2562 9.00 รายงานตัวเวลา 07.30 น.เป็นต้นไป
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 21 ธ.ค. 2562 9.00 รายงานตัวเวลา 07.30 น.เป็นต้นไป


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]