ลำดับ เขต
1 สพป. กำแพงเพชร เขต 1
2 สพป. กำแพงเพชร เขต 2
3 สพป. ตาก เขต 1
4 สพป. ตาก เขต 2
5 สพป. นครสวรรค์ เขต 1
6 สพป. นครสวรรค์ เขต 2
7 สพป. นครสวรรค์ เขต 3
8 สพป. น่าน เขต 1
9 สพป. น่าน เขต 2
10 สพป. พะเยา เขต 1
11 สพป. พะเยา เขต 2
12 สพป. พิจิตร เขต 1
13 สพป. พิจิตร เขต 2
14 สพป. พิษณุโลก เขต 1
15 สพป. พิษณุโลก เขต 2
16 สพป. พิษณุโลก เขต 3
17 สพป. ลำปาง เขต 1
18 สพป. ลำปาง เขต 2
19 สพป. ลำปาง เขต 3
20 สพป. ลำพูน เขต 1
21 สพป. ลำพูน เขต 2
22 สพป. สุโขทัย เขต 1
23 สพป. สุโขทัย เขต 2
24 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
25 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
26 สพป. อุทัยธานี เขต 1
27 สพป. อุทัยธานี เขต 2
28 สพป. เชียงราย เขต 1
29 สพป. เชียงราย เขต 2
30 สพป. เชียงราย เขต 3
31 สพป. เชียงราย เขต 4
32 สพป. เชียงใหม่ เขต 1
33 สพป. เชียงใหม่ เขต 2
34 สพป. เชียงใหม่ เขต 3
35 สพป. เชียงใหม่ เขต 4
36 สพป. เชียงใหม่ เขต 5
37 สพป. เชียงใหม่ เขต 6
38 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
39 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
40 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
41 สพป. แพร่ เขต 1
42 สพป. แพร่ เขต 2
43 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
44 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]