สพป. เชียงราย เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 7673 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 5 11 7
2 7674 โรงเรียนดอยลานพิทยา 4 18 8
3 7675 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 2 8 5
4 7676 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 1 1 1
5 7677 โรงเรียนบ้านจำบอน 1 1 1
6 7678 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 1 3 2
7 7679 โรงเรียนบ้านช่องลม 1 3 2
8 7680 โรงเรียนบ้านดอน 5 7 6
9 7681 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 14 40 25
10 7682 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 1 1 1
11 7683 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 4 12 7
12 7684 โรงเรียนบ้านนางแล 1 3 2
13 7685 โรงเรียนบ้านนางแลใน 1 1 1
14 7686 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1 2 2
15 7687 โรงเรียนบ้านปงเคียน 2 4 3
16 7688 โรงเรียนบ้านปางขอน 6 9 8
17 7689 โรงเรียนบ้านปางคึก 1 1 1
18 7690 โรงเรียนบ้านปางลาว 1 2 2
19 7691 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1 1 1
20 7692 โรงเรียนบ้านป่ายางมน 1 1 1
21 7693 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1 3 2
22 7694 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 3 25 8
23 7695 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 2 6 4
24 7696 โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 1 2 1
25 7697 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 2 4 3
26 7698 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 2 5 4
27 7699 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 3 5 4
28 7700 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 21 58 37
29 7701 โรงเรียนบ้านหัวดง 2 5 4
30 7702 โรงเรียนบ้านหัวดอย 11 19 17
31 7703 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 4 9 5
32 7704 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 5 25 12
33 7705 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 2 5 4
34 7706 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 4 12 8
35 7707 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 1 3 2
36 7708 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 1 1 1
37 7709 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 8 83 26
38 7710 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 1 3 2
39 7711 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 3 4 4
40 7712 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 2 2 2
41 7713 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 1 5 2
42 7714 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 7 19 15
43 7715 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 1 2 2
44 7716 โรงเรียนผาขวางวิทยา 3 7 5
45 7718 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 1 1 1
46 7722 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 1 1 1
47 7723 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 18 61 30
48 7724 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 10 40 20
49 7725 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 3 2
50 7726 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 4 8 7
51 7727 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 2 4 4
52 7728 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 3 3 3
53 7729 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 7 22 14
54 7730 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 4 17 9
55 7717 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) 4 14 7
56 7719 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 2 3 3
57 7720 โรงเรียนสันติวิทยา 4 9 6
58 7721 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 5 17 7
รวม 211 644 374
1018

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]