สพป. เชียงใหม่ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1761 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 3 51 14
2 1762 โรงเรียนชลประทานผาแตก 10 41 20
3 1763 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 6 20 10
4 1764 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 9 14 13
5 1766 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 2 6 4
6 1767 โรงเรียนท่าศาลา 4 14 8
7 1768 โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 1 2 2
8 1769 โรงเรียนบ้านดอนปิน 11 53 20
9 1770 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 1 3 2
10 1771 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 3 7 3
11 1772 โรงเรียนบ้านบวกค้าง 1 2 2
12 1773 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1 2 2
13 1774 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 1 3 2
14 1775 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 8 17 10
15 1776 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1 2 2
16 1777 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 3 6 5
17 1778 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 2 3 3
18 1779 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 14 20 19
19 1780 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 7 53 20
20 1781 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 3 2
21 1782 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 9 47 19
22 1783 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 3 6 6
23 1784 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 2 10 5
24 1785 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 2 4 3
25 1786 โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 1 2 2
26 1787 โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 2 6 3
27 1788 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 9 28 16
28 1791 โรงเรียนพุทธิโศภน 7 20 12
29 1792 โรงเรียนวัดขะจาว 1 1 1
30 1793 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 4 24 10
31 1794 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 16 21 19
32 1795 โรงเรียนวัดดอนจั่น 4 6 5
33 1796 โรงเรียนวัดดอนชัย 2 6 4
34 1797 โรงเรียนวัดทรายมูล 2 6 4
35 1798 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 1 1 1
36 1799 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 3 5 5
37 1800 โรงเรียนวัดป่าตัน 1 1 1
38 1801 โรงเรียนวัดล้านตอง 3 3 3
39 1802 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 4 15 8
40 1803 โรงเรียนวัดสวนดอก 2 11 4
41 1804 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 3 5 4
42 1805 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 2 3 3
43 1806 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 1 10 2
44 1807 โรงเรียนวัดห้วยทราย 4 10 7
45 1808 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 4 9 6
46 1809 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1 3 2
47 1810 โรงเรียนวัดเปาสามขา 1 10 3
48 1811 โรงเรียนวัดเสาหิน 1 10 2
49 1813 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 3 8 6
50 1814 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 2 8 5
51 1816 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 1 2 2
52 1817 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 1 6 3
53 1818 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 17 38 24
54 1819 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 1 3 2
55 1821 โรงเรียนแม่คือวิทยา 6 28 11
56 1765 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 9 32 10
57 1789 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 3 1
58 1790 โรงเรียนพิงครัตน์เชียงใหม่ 1 1 1
59 1812 โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 1 2 1
60 1815 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 1 1
61 1820 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 1 1
62 1822 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 1 1
รวม 230 739 392
1131

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]