สพป. เชียงใหม่ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1903 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 1 1 1
2 1904 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 1 2 2
3 1905 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 2 3 2
4 1906 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 2 4 4
5 1908 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมน์ 2 1 1 1
6 1911 โรงเรียนบ้านกาดฮาว 1 2 2
7 1913 โรงเรียนบ้านต้นรุง 2 6 4
8 1914 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 2 4 2
9 1915 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 4 6 5
10 1916 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 15 5
11 1917 โรงเรียนบ้านนากู่ 1 3 2
12 1918 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 6 20 9
13 1919 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 1 2 2
14 1920 โรงเรียนบ้านบวกเปา 1 1 1
15 1921 โรงเรียนบ้านปางขุม 1 1 1
16 1922 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 1 3 2
17 1923 โรงเรียนบ้านปางไฮ 1 2 2
18 1924 โรงเรียนบ้านป่าก้าง 1 1 1
19 1925 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 2 11 4
20 1926 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 2 3 3
21 1927 โรงเรียนบ้านป่าบง 2 3 3
22 1928 โรงเรียนบ้านป่าลาน 2 2 2
23 1929 โรงเรียนบ้านริมใต้ 7 12 8
24 1930 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1 2 2
25 1932 โรงเรียนบ้านสันกลาง 1 1 1
26 1933 โรงเรียนบ้านสันคะยอม 2 8 4
27 1934 โรงเรียนบ้านสันปง 1 2 2
28 1935 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 2 12 5
29 1936 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 1 3 2
30 1937 โรงเรียนบ้านหนองปิด 1 1 1
31 1938 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 4 16 9
32 1939 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 13 29 21
33 1940 โรงเรียนบ้านหลักปัน 7 17 14
34 1941 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 2 4 3
35 1942 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1 3 2
36 1943 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 6 23 12
37 1944 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 1 1
38 1945 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 3 6 4
39 1946 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 3 3 3
40 1947 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 3 9 6
41 1948 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 1 6 3
42 1949 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 4 8 6
43 1950 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย (เจียร-สมศรี วังทองคำ) 1 5 2
44 1951 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 3 5 4
45 1952 โรงเรียนบ้านแม่สา 3 15 6
46 1953 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 1 5 2
47 1954 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 3 7 5
48 1955 โรงเรียนบ้านแม่แว 2 4 3
49 1956 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 3 3 3
50 1957 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 4 11 8
51 1958 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 2 6 4
52 1959 โรงเรียนบ้านโป่ง 1 1 1
53 1960 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 4 7 5
54 1961 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 4 17 9
55 1962 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 2 11 4
56 1963 โรงเรียนวัดทรายมูล 1 1 1
57 1964 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 2 5 4
58 1965 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 2 2 2
59 1966 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 1 2 2
60 1967 โรงเรียนวัดสันคะยอม 1 5 2
61 1968 โรงเรียนวัดสันทรายมูล 1 10 3
62 1969 โรงเรียนวัดหนองออน 1 1 1
63 1970 โรงเรียนวัดแม่กะ 1 10 3
64 1971 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 15 77 31
65 1972 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 2 4 3
66 1973 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 4 7 6
67 1975 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 1 1 1
68 1976 โรงเรียนสันทรายหลวง 15 29 21
69 1977 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 13 43 21
70 1978 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 4 4 4
71 1979 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 6 11 10
72 1980 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 1 6 3
73 1907 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 1 6 4
74 1909 โรงเรียนต้นกล้า 1 1 1
75 1910 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ 1 2 1
76 1974 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 3 10 3
77 1982 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ 1 2 2
78 1912 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 3 13 6
79 1931 โรงเรียนบ้านศาลา 3 13 3
80 1981 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 1 3 2
รวม 220 627 365
992

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]