สพป. เชียงใหม่ เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2064 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1 8 3
2 2065 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 11 36 20
3 2066 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 10 14 14
4 2067 โรงเรียนบ้านกองลม 2 2 2
5 2068 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 2 4 3
6 2069 โรงเรียนบ้านจอง 3 3 3
7 2070 โรงเรียนบ้านดง 3 4 4
8 2071 โรงเรียนบ้านดอนชัย 2 11 4
9 2072 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 2 2 2
10 2073 โรงเรียนบ้านต้นโชค 2 9 4
11 2074 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 4 51 14
12 2075 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 1 1 1
13 2076 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 3 6 5
14 2077 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 3 5 4
15 2078 โรงเรียนบ้านนาหวาย 4 9 5
16 2079 โรงเรียนบ้านปางปอย 2 4 3
17 2080 โรงเรียนบ้านปางป๋อ 1 1 1
18 2081 โรงเรียนบ้านปางมะเยา 2 3 3
19 2082 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 2 4 3
20 2083 โรงเรียนบ้านป่าแดง 2 2 2
21 2084 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 10 33 14
22 2085 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 8 15 12
23 2086 โรงเรียนบ้านยาง 1 1 1
24 2087 โรงเรียนบ้านรินหลวง 1 1 1
25 2088 โรงเรียนบ้านลาน 4 11 8
26 2089 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 7 15 11
27 2090 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 2 3 3
28 2091 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 1 1 1
29 2092 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1 2 2
30 2093 โรงเรียนบ้านสันม่วง 1 3 2
31 2094 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 1 1 1
32 2095 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 4 12 7
33 2096 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 1 1
34 2097 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1 5 2
35 2098 โรงเรียนบ้านหัวนา 1 2 2
36 2099 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 3 3 3
37 2100 โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ 1 3 2
38 2101 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 4 11 7
39 2102 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 1 3 2
40 2103 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 1 2 2
41 2104 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1 2 2
42 2105 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 1 2 2
43 2106 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1 3 2
44 2107 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 6 32 13
45 2108 โรงเรียนบ้านอ่าย 1 3 2
46 2109 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 2 6 4
47 2110 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 5 21 12
48 2111 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 1 2 2
49 2112 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 2 11 5
50 2113 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 12 32 21
51 2114 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 6 15 11
52 2115 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 2 3 3
53 2116 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 4 10 6
54 2117 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1 1 1
55 2118 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 1 3 2
56 2119 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 1 3 2
57 2120 โรงเรียนบ้านแม่สาว 1 2 2
58 2121 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 1 2 2
59 2122 โรงเรียนบ้านโป่งนก 6 11 9
60 2123 โรงเรียนบ้านโละ 1 2 2
61 2124 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 2 11 4
62 2125 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 3 5 4
63 2126 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 5 7 7
64 2127 โรงเรียนม่วงป๊อก 3 16 7
65 2131 โรงเรียนวัดนันทาราม 1 1 1
66 2132 โรงเรียนวัดบ้านท่า 1 1 1
67 2133 โรงเรียนวัดป่าแดง 3 9 6
68 2134 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 1 2 2
69 2135 โรงเรียนวิรุณเทพ 3 3 3
70 2136 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 3 8 6
71 2137 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 1 1 1
72 2138 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 5 17 9
73 2139 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 4 15 6
74 2140 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 7 29 16
75 2142 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 11 103 20
76 2063 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 2 2 2
77 2128 โรงเรียนรังษีวิทยา 2 5 4
78 2129 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 2 4 3
79 2141 โรงเรียนเอื้อวิทยา 2 22 7
80 2130 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1 3 2
รวม 234 737 400
1137

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]