สพป. เชียงใหม่ เขต 4

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2202 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 4 5 5
2 2203 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 5 15 8
3 2205 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) 1 3 2
4 2206 โรงเรียนบ้านดง 1 1 1
5 2207 โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 1 3 2
6 2208 โรงเรียนบ้านตองกาย 4 31 13
7 2209 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 7 15 12
8 2210 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 9 27 19
9 2211 โรงเรียนบ้านปง 6 13 9
10 2212 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 2 4 4
11 2213 โรงเรียนบ้านป่าตาล 5 8 7
12 2214 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 3 3 3
13 2215 โรงเรียนบ้านวังศรี 2 23 7
14 2216 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 2 3 3
15 2217 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 26 95 50
16 2218 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 3 6 5
17 2219 โรงเรียนบ้านสามหลัง 2 4 3
18 2220 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 3 2
19 2221 โรงเรียนบ้านหัวข่วง 1 1 1
20 2222 โรงเรียนบ้านหัวริน 1 5 2
21 2223 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 2 2 2
22 2224 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1 2 2
23 2225 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) 2 2 2
24 2226 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1 1 1
25 2227 โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 1 10 3
26 2228 โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 1 3 2
27 2229 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 2 4 2
28 2233 โรงเรียนวัดกองทราย 1 5 2
29 2234 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 3 6 5
30 2235 โรงเรียนวัดจอมทอง 1 1 1
31 2236 โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 2 2
32 2237 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 4 6 6
33 2238 โรงเรียนวัดนันทาราม 1 1 1
34 2239 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 4 11 7
35 2240 โรงเรียนวัดพญาชมภู 1 1 1
36 2241 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 2 9 5
37 2242 โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 1 3 2
38 2243 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 1 1 1
39 2244 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 1 1 1
40 2245 โรงเรียนวัดศรีสว่าง 2 7 3
41 2246 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 3 3 3
42 2247 โรงเรียนวัดสามหลัง 1 1 1
43 2248 โรงเรียนวัดอุเม็ง 4 4 4
44 2249 โรงเรียนวัดเทพาราม 3 7 6
45 2250 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 32 150 62
46 2251 โรงเรียนวัดโรงวัว 3 11 6
47 2253 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 9 20 15
48 2256 โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 1 3 2
49 2257 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 1 3 2
50 2260 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1 3 2
51 2204 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 8 20 9
52 2230 โรงเรียนพันธสัญญา 1 1 1
53 2231 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 2 2 2
54 2232 โรงเรียนวชิราลัย 6 17 9
55 2252 โรงเรียนวิมานทิพย์ 1 10 3
56 2255 โรงเรียนสืบนทีธรรม 1 6 2
57 2254 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 1 3 4
58 2258 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 5 8 6
59 2259 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 9 18 12
รวม 211 636 360
996

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]