สพป. เชียงใหม่ เขต 5

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2397 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 2 13 6
2 2398 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 11 27 19
3 2399 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 5 6 6
4 2400 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1 1 1
5 2401 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 5 8 8
6 2402 โรงเรียนบ้านกองลอย 2 15 4
7 2403 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 3 7 5
8 2404 โรงเรียนบ้านขุน 1 3 2
9 2405 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 2 2 2
10 2406 โรงเรียนบ้านดงดำ 1 3 2
11 2407 โรงเรียนบ้านดอกแดง 1 1 1
12 2408 โรงเรียนบ้านดอยคำ 2 4 3
13 2409 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 2 4 3
14 2410 โรงเรียนบ้านตาลใต้ 1 5 2
15 2411 โรงเรียนบ้านตีนตก 2 7 4
16 2412 โรงเรียนบ้านตุงลอย 7 29 15
17 2413 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 1 3 2
18 2414 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว 1 3 1
19 2415 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 7 12 10
20 2416 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 1 2 2
21 2417 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 9 28 17
22 2418 โรงเรียนบ้านนาเกียน 4 9 8
23 2419 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 4 9 7
24 2420 โรงเรียนบ้านบงตัน 5 18 9
25 2421 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 1 1 1
26 2422 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 11 33 19
27 2423 โรงเรียนบ้านผาจุก 1 2 2
28 2424 โรงเรียนบ้านผาปูน 4 24 9
29 2425 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 2 6 4
30 2426 โรงเรียนบ้านพุย 5 11 8
31 2427 โรงเรียนบ้านมูเซอ 2 19 7
32 2428 โรงเรียนบ้านยางครก 3 14 7
33 2429 โรงเรียนบ้านยางเปา 9 27 15
34 2430 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1 3 2
35 2431 โรงเรียนบ้านวังกอง 2 4 3
36 2432 โรงเรียนบ้านวังลุง 2 2 2
37 2433 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 3 4 3
38 2434 โรงเรียนบ้านหลวง 4 7 7
39 2435 โรงเรียนบ้านหางดง 2 2 2
40 2436 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 5 8 8
41 2437 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1 3 2
42 2438 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 4 16 6
43 2439 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 4 9 6
44 2440 โรงเรียนบ้านอูตูม 6 12 9
45 2441 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 3 3 3
46 2442 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 2 2 2
47 2443 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 6 32 15
48 2444 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 2 12 5
49 2445 โรงเรียนบ้านแปลง 2 1 1 1
50 2446 โรงเรียนบ้านแปลง 5 2 4 2
51 2447 โรงเรียนบ้านแม่งูด 1 1 1
52 2448 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1 3 2
53 2449 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 5 11 8
54 2450 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 4 38 14
55 2451 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 6 13 8
56 2452 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 2 6 4
57 2453 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 2 3 3
58 2454 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 1 3 2
59 2455 โรงเรียนบ้านโค้งงาม 2 4 3
60 2456 โรงเรียนบ้านโปง 3 5 5
61 2457 โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 1 1 1
62 2458 โรงเรียนบ้านไร่ 1 1 1
63 2459 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 2 3 2
64 2460 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1 1 1
รวม 200 573 344
917

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]