สพป. เชียงใหม่ เขต 6

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2461 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 3 7 4
2 2462 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 3 6 5
3 2464 โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 1 3 2
4 2465 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 10 19 15
5 2466 โรงเรียนบ้านขุนยะ 3 9 6
6 2467 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 2 6 4
7 2468 โรงเรียนบ้านขุนแปะ 2 5 4
8 2469 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1 3 2
9 2470 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 1 5 2
10 2471 โรงเรียนบ้านจันทร์ 3 13 4
11 2472 โรงเรียนบ้านต่อเรือ 1 3 2
12 2473 โรงเรียนบ้านทัพ 1 3 2
13 2474 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 4 5 5
14 2475 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 2 3 3
15 2476 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 2 4 4
16 2477 โรงเรียนบ้านนากลาง 1 1 1
17 2478 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 2 6 3
18 2479 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 1 1 1
19 2480 โรงเรียนบ้านบนนา 1 3 2
20 2481 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 1 10 3
21 2482 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 3 8 5
22 2483 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 2 2 2
23 2484 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 4 14 8
24 2485 โรงเรียนบ้านผานัง 2 5 4
25 2486 โรงเรียนบ้านผาละปิ 2 16 6
26 2487 โรงเรียนบ้านสบวาก 3 7 5
27 2488 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 2 4 3
28 2489 โรงเรียนบ้านสบแปะ 1 1 1
29 2490 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 1 2 2
30 2491 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 6 31 14
31 2492 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 2 2 2
32 2493 โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 1 2 2
33 2494 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 1 3 2
34 2495 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 4 7 6
35 2496 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 2 4 3
36 2497 โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 2 2 2
37 2498 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 1 1 1
38 2499 โรงเรียนบ้านแปะ 1 8 2
39 2500 โรงเรียนบ้านแม่ซา 3 7 6
40 2501 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 4 8 6
41 2502 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1 8 4
42 2503 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 4 6 5
43 2504 โรงเรียนบ้านแม่วาก 1 7 3
44 2505 โรงเรียนบ้านแม่สอย 4 9 6
45 2506 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 3 7 5
46 2507 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 1 1 1
47 2508 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 3 7 5
48 2509 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 5 22 13
49 2510 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 2 5 4
50 2511 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 1 1 1
51 2513 โรงเรียนศรีจอมทอง 1 1 1
52 2514 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 2 5 4
53 2515 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านพุย 2 4 4
54 2516 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 4 15 8
55 2517 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 10 17 14
56 2518 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 14 35 20
57 2463 โรงเรียนณัทชวิทย์ 5 8 7
58 2512 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ 2 5 4
รวม 157 412 265
677

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]