สพป. ตาก เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 6239 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 2 6 4
2 6240 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 3 12 5
3 6241 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 2 2 2
4 6242 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1 1 1
5 6243 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 1 2 2
6 6244 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 2 8 5
7 6245 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 2 7 4
8 6246 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 5 25 11
9 6247 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 19 116 44
10 6248 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 8 20 12
11 6249 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 2 5 3
12 6250 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 1 2 2
13 6251 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 3 13 6
14 6252 โรงเรียนบ้านดงลาน 4 4 4
15 6253 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 4 8 6
16 6254 โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 1 1 1
17 6255 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 1 1 1
18 6256 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 8 18 12
19 6257 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 2 9 5
20 6258 โรงเรียนบ้านนาตาโพ 1 1 1
21 6259 โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ 1 1 1
22 6260 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2 2 2
23 6261 โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 2 1
24 6262 โรงเรียนบ้านปากวัง 2 4 3
25 6263 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 6 10 9
26 6264 โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 1 2 2
27 6265 โรงเรียนบ้านมูเซอ 9 26 18
28 6266 โรงเรียนบ้านยางโองนอก 1 3 2
29 6267 โรงเรียนบ้านลานเต็ง 2 6 3
30 6268 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 3 8 6
31 6269 โรงเรียนบ้านวังม่วง 1 1 1
32 6270 โรงเรียนบ้านวังโพ 3 3 3
33 6271 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 1 3 2
34 6272 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 1 1 1
35 6273 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 6 29 13
36 6274 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 3 13 6
37 6275 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 1 2 2
38 6276 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 2 3 3
39 6277 โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 1 5 2
40 6278 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 1 1 1
41 6279 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 1 3 2
42 6280 โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 2 11 4
43 6281 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 4 9 7
44 6282 โรงเรียนบ้านโสมง 1 3 2
45 6283 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 2 4 4
46 6284 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 1 2 1
47 6287 โรงเรียนศรีวิทยา 1 1 1
48 6288 โรงเรียนสว่างวิทยา 2 4 3
49 6289 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 2 7 4
50 6290 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 4 4 4
51 6291 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 5 6 6
52 6292 โรงเรียนอนุบาลตาก 14 62 28
53 6293 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 12 38 22
54 6294 โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 2 4 3
55 6296 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 2 3 3
56 6298 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 5 6 6
57 6299 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 6 13 10
58 6285 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 3 3 3
59 6295 โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 1 1
60 6297 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 14 25 22
61 6300 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 6 44 14
62 6301 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 1 3 2
63 6286 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 4 21 9
รวม 215 663 373
1036

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]