สพป. ตาก เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2325 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 1 3 2
2 2327 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 19 63 35
3 2328 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 4 5 5
4 2329 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 5 6 6
5 2330 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 2 6 4
6 2331 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 2 3 3
7 2332 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 3 8 5
8 2334 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 3 12 5
9 2335 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 4 16 9
10 2336 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 1 1 1
11 2337 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 3 5 5
12 2338 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 1 9 3
13 2339 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1 10 3
14 2340 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 3 13 7
15 2341 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 2 2 2
16 2342 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1 1 1
17 2343 โรงเรียนบ้านปูเต้อ 5 20 10
18 2344 โรงเรียนบ้านปูแป้ 1 18 5
19 2345 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1 1 1
20 2346 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 1 3 2
21 2347 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 1 1 1
22 2348 โรงเรียนบ้านยะพอ 2 5 4
23 2349 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 3 9 4
24 2350 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 2 4 3
25 2351 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1 5 2
26 2352 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 7 11 11
27 2353 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1 5 2
28 2354 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 10 7
29 2355 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 1 1
30 2356 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 1 2 2
31 2357 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 7 15 12
32 2358 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 2 4 3
33 2359 โรงเรียนบ้านห้วยบง 4 14 8
34 2360 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 3 6 5
35 2361 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 2 8 4
36 2362 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 4 6 6
37 2363 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 8 26 14
38 2364 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1 2 2
39 2365 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 3 5 5
40 2366 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 3 12 5
41 2367 โรงเรียนบ้านแม่จวาง 2 2 2
42 2368 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 6 13 9
43 2369 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 1 1 1
44 2370 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 4 12 8
45 2371 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 2 2 2
46 2372 โรงเรียนบ้านแม่พลู 3 11 7
47 2373 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 3 19 8
48 2374 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 10 28 17
49 2375 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 1 3 2
50 2376 โรงเรียนบ้านแม่สละ 1 3 2
51 2377 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 1 3 2
52 2378 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 3 10 6
53 2379 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 3 39 13
54 2380 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 3 3 3
55 2381 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 4 6 5
56 2382 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 2 6 4
57 2383 โรงเรียนบ้านไม้กะพง 1 2 2
58 2385 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 3 5 4
59 2386 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 3 47 12
60 2387 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 6 15 8
61 2388 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 2 4 3
62 2389 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 2 4 3
63 2391 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1 3 2
64 2392 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 5 14 9
65 2393 โรงเรียนอรุณเมธา 2 4 3
66 2395 โรงเรียนแม่สอด 10 63 26
67 2396 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 3 7 6
68 2326 โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร 1 1 1
69 2384 โรงเรียนภัทรวิทยา 3 5 5
70 2390 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 8 18 11
71 2333 โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ 1 1 1
72 2394 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 2 9 2
รวม 226 719 404
1123

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]