สพป. นครสวรรค์ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 250 โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 1 1 1
2 251 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 1 1 1
3 252 โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 1 2 1
4 253 โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 1 3 1
5 254 โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 1 1 1
6 255 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 3 7 6
7 256 โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 1 2 2
8 257 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 1 1 1
9 258 โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 1 1
10 259 โรงเรียนบ้านสระบัว 1 1 1
11 260 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 1 2 2
12 261 โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 1 3 2
13 262 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 5 13 9
14 263 โรงเรียนบ้านหาดสูง 1 2 2
15 264 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 3 8 6
16 265 โรงเรียนบ้านเขาปูน 2 2 2
17 266 โรงเรียนบ้านเนิน 6 29 12
18 267 โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 1 3 2
19 268 โรงเรียนบ้านเนินเวียง 1 3 2
20 269 โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 1 3 2
21 270 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 3 56 8
22 271 โรงเรียนปวีณาวิทยา 1 1 1
23 272 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 2 6 3
24 273 โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 1 1
25 274 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 1 2 2
26 275 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 4 11 8
27 276 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 1 3 2
28 277 โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 1 3 2
29 278 โรงเรียนวัดฆะมัง 1 1 1
30 279 โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 1 1 1
31 280 โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 1 3 2
32 281 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 5 15 10
33 282 โรงเรียนวัดท่าทอง 8 11 10
34 283 โรงเรียนวัดท่าไม้ 1 3 2
35 284 โรงเรียนวัดนากลาง 6 8 7
36 285 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 3 8 6
37 286 โรงเรียนวัดบางเคียน 1 2 2
38 287 โรงเรียนวัดบ้านบน 1 12 4
39 288 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 2 4 3
40 289 โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 2 8 4
41 290 โรงเรียนวัดยางขาว 1 20 6
42 291 โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 1 1 1
43 292 โรงเรียนวัดวังยาง 2 4 3
44 293 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 2 2 2
45 294 โรงเรียนวัดศาลาแดง 1 3 2
46 295 โรงเรียนวัดสันติธรรม 3 7 4
47 296 โรงเรียนวัดหนองกระโดน 1 1 1
48 297 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1 1 1
49 298 โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 1 1 1
50 299 โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 1 2 2
51 300 โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 1 2 2
52 301 โรงเรียนวัดหัวถนน 2 3 3
53 302 โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 1 3 2
54 303 โรงเรียนสหวิทยาศึกษา 1 10 3
55 304 โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 1 2 2
56 306 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 6 51 18
57 307 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 3 15 7
58 308 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 24 49 34
59 309 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 8 22 14
60 310 โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 1 5 2
61 311 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 25 60 43
62 312 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 5 22 11
63 313 โรงเรียนอินทารามวิทยา 1 2 2
64 314 โรงเรียนเขาทอง 4 4 4
65 315 โรงเรียนเขาสระนางสรง 1 3 2
66 316 โรงเรียนเขาสามยอด 1 6 3
67 317 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 12 34 15
68 318 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 1 3 2
69 319 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 8 8 8
70 305 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 3 19 8
71 320 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 1 8 3
72 321 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 2 5 4
73 322 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 2 42 10
74 323 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 5 12 8
75 324 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 2 20 6
รวม 215 699 375
1074

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]