สพป. น่าน เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3315 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 2 2 2
2 3316 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 2 7 4
3 3317 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 2 4 3
4 3318 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1 2 2
5 3319 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 4 14 7
6 3320 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1 3 2
7 3321 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 3 21 7
8 3322 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 2 2 2
9 3323 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1 2 2
10 3324 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ 1 3 2
11 3325 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1 1 1
12 3326 โรงเรียนบ้านกอก 3 7 5
13 3327 โรงเรียนบ้านชี 1 2 2
14 3328 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 3 22 8
15 3329 โรงเรียนบ้านด่าน 6 13 10
16 3330 โรงเรียนบ้านถ่อน 1 2 2
17 3331 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 1 1
18 3332 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 1 3 2
19 3333 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 8 10 9
20 3334 โรงเรียนบ้านนาบง 1 3 2
21 3335 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 9 14 13
22 3336 โรงเรียนบ้านนาหนุน ๑-ปิตุราษฎร์ 1 2 2
23 3337 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 3 9 6
24 3338 โรงเรียนบ้านน้ำพิ 1 1 1
25 3339 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 2 2 2
26 3340 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 1 1
27 3341 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 2 2 2
28 3342 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 1 5 2
29 3343 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 3 4 4
30 3344 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 3 5 4
31 3345 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 5 16 11
32 3346 โรงเรียนบ้านปง 1 3 2
33 3347 โรงเรียนบ้านปงสนุก 11 33 20
34 3348 โรงเรียนบ้านปรางค์ 17 53 28
35 3349 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1 2 2
36 3350 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 1 3 2
37 3351 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 1 3 2
38 3352 โรงเรียนบ้านผาหลัก 1 3 2
39 3353 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1 1 1
40 3354 โรงเรียนบ้านร้อง 4 14 7
41 3355 โรงเรียนบ้านวังว้า 1 1 1
42 3356 โรงเรียนบ้านสบกอน 4 5 5
43 3357 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1 3 2
44 3358 โรงเรียนบ้านสบปืน 1 8 3
45 3359 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 6 36 17
46 3360 โรงเรียนบ้านสว้า 2 5 4
47 3361 โรงเรียนบ้านสองแคว 2 3 3
48 3362 โรงเรียนบ้านสะปัน 2 23 8
49 3363 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 1 6 3
50 3364 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 9 14 14
51 3365 โรงเรียนบ้านหนอง 2 6 4
52 3366 โรงเรียนบ้านหนองผุก 3 3 3
53 3367 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 5 60 17
54 3368 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 2 4 4
55 3369 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 2 6 3
56 3370 โรงเรียนบ้านแดนพนา 1 3 2
57 3371 โรงเรียนบ้านแหน 1 3 2
58 3372 โรงเรียนบ้านไร่ 7 15 13
59 3373 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ ๑๖๖ 1 10 3
60 3374 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 5 8 7
61 3375 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 3 9 5
62 3376 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 5 18 10
63 3377 โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 4 6 5
64 3378 โรงเรียนวรนคร 4 15 8
65 3379 โรงเรียนศรีสระวงค์ 1 2 2
66 3380 โรงเรียนสกาดพัฒนา 3 11 6
67 3381 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 12 37 21
68 3382 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 1 3 2
69 3383 โรงเรียนแสนทองวิทยา 8 15 14
70 3384 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 2 6 3
71 3385 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 1 1
72 3386 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 7 8 8
73 3387 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) 3 5 4
รวม 226 658 396
1054

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]