สพป. พะเยา เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 8250 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 2 4 3
2 8251 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 2 3 3
3 8252 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1 1 1
4 8253 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 3 5 5
5 8254 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 8 17 12
6 8255 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 2 2 2
7 8256 โรงเรียนบ้านกาดถี 1 2 2
8 8257 โรงเรียนบ้านค่า 6 28 12
9 8258 โรงเรียนบ้านค่าบน 1 6 3
10 8259 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1 2 2
11 8260 โรงเรียนบ้านจำไก่ 5 5 5
12 8261 โรงเรียนบ้านดง 2 4 3
13 8262 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 2 2 2
14 8263 โรงเรียนบ้านดงอินตา 6 10 9
15 8264 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1 1 1
16 8265 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1 2 2
17 8266 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 2 12 5
18 8267 โรงเรียนบ้านต๋อม 7 17 13
19 8268 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 2 4 3
20 8269 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1 2 2
21 8270 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 2 3 3
22 8271 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 2 6 4
23 8272 โรงเรียนบ้านปิน 4 5 5
24 8273 โรงเรียนบ้านป่าคา 1 2 2
25 8274 โรงเรียนบ้านป่าตึง 4 10 7
26 8275 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 2 4 3
27 8276 โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 1 3 2
28 8277 โรงเรียนบ้านภูเงิน 16 42 25
29 8278 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 2 6 4
30 8279 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 6 13 9
31 8280 โรงเรียนบ้านร่องห้า 7 25 13
32 8281 โรงเรียนบ้านศาลา 1 1 1
33 8282 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 1 1 1
34 8283 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 2 6 4
35 8284 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 2 6 4
36 8285 โรงเรียนบ้านห้วยบง 8 10 9
37 8286 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 2 2 2
38 8287 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 3 14 7
39 8288 โรงเรียนบ้านเหล่า 3 4 4
40 8289 โรงเรียนบ้านแม่กา 7 13 11
41 8290 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1 10 3
42 8291 โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 2 5 4
43 8292 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 1 3 2
44 8293 โรงเรียนบ้านแม่พริก 1 3 2
45 8294 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 2 4 4
46 8295 โรงเรียนบ้านโป่ง 2 6 3
47 8296 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1 3 2
48 8297 โรงเรียนบ้านใหม่ 1 1 1
49 8298 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 9 27 16
50 8303 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1 1 1
51 8304 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 19 36 28
52 8305 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 2 2 2
53 8307 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 2 4 3
54 8308 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 3 4 4
55 8309 โรงเรียนเจริญใจ 1 2 2
56 8312 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 9 53 26
57 8299 โรงเรียนประชาบำรุง 2 3 3
58 8300 โรงเรียนปิยมาตย์ 1 1 1
59 8301 โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 5 28 9
60 8302 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 3 27 3
61 8306 โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวิทยา 1 1 1
62 8311 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 2 2
63 8310 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1 5 2
รวม 203 536 334
870

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]