สพป. พิจิตร เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 683 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 5 12 7
2 684 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 3 3 3
3 685 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 5 19 10
4 686 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 7 11 9
5 687 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 2 4 3
6 688 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 1 1 1
7 689 โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 2 6 4
8 690 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 1 5 2
9 691 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 1 1 1
10 692 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 1 2 2
11 693 โรงเรียนบ้านปลวกสูง 1 6 3
12 694 โรงเรียนบ้านป่าแซง 2 13 5
13 695 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 5 10 10
14 696 โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 1 3 2
15 697 โรงเรียนบ้านยางสามต้น 1 1 1
16 698 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 1 1 1
17 699 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 1 3 2
18 700 โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 2 6 3
19 701 โรงเรียนบ้านวังอ้อ 2 13 5
20 702 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 9 23 15
21 703 โรงเรียนบ้านหนองขาว 13 28 19
22 704 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1 2 2
23 705 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 2 2
24 706 โรงเรียนบ้านหนองพง 2 4 4
25 707 โรงเรียนบ้านหนองพระ 2 5 4
26 708 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 4 8 6
27 709 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 5 22 11
28 710 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 1 1 1
29 711 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 1 1
30 712 โรงเรียนบ้านหัวดง 2 2 2
31 713 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 9 26 14
32 714 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 5 9 6
33 715 โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 2 2
34 716 โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 1 20 6
35 719 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 2 4 3
36 720 โรงเรียนวัดคลองโนน 3 26 8
37 721 โรงเรียนวัดดงกลาง 5 10 9
38 722 โรงเรียนวัดดงชะพลู 1 1 1
39 723 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 2 12 5
40 724 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 2 5 4
41 725 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 2 15 5
42 726 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 2 9 4
43 727 โรงเรียนวัดวังแดง 1 1 1
44 728 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1 1 1
45 729 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 1 2 2
46 730 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1 1 1
47 731 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 3 17 7
48 732 โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 1 2 2
49 733 โรงเรียนวัดเนินปอ 1 3 2
50 734 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 4 13 7
51 735 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 2 4 4
52 736 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 23 45 35
53 739 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 8 16 12
54 740 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 10 15 13
55 741 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 2 16 7
56 742 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 2 2 2
57 743 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 6 11 10
58 747 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 7 25 13
59 717 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1 1 1
60 718 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 3 2
61 737 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 2 3 2
62 738 โรงเรียนอนุบาลวชิร 9 18 14
63 744 โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 1 1 1
64 745 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 3 7 4
65 746 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 1 1
รวม 211 565 352
917

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]