สพป. พิจิตร เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3841 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 4 8 7
2 3842 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย "พิพัฒน์โสภณวิทยา" 2 2 2
3 3843 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 1 3 2
4 3844 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 1 10 3
5 3845 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 1 2 2
6 3846 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 7 8 8
7 3847 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 7 11 10
8 3849 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 2 4 3
9 3850 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 1 1 1
10 3851 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 5 26 11
11 3852 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง"ราษฎร์สามัคคี" 4 10 8
12 3853 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1 3 2
13 8313 โรงเรียนบ้านท่าบัว"รัฐประชานุเคราะห์" 2 3 3
14 3854 โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" 7 18 12
15 3855 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" 6 12 11
16 3856 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 4 5 5
17 3857 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 1 3 2
18 3858 โรงเรียนบ้านวังแดง 3 6 5
19 3859 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 4 8 6
20 3860 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1 1
21 3861 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 1 3 2
22 3862 โรงเรียนบ้านเขาพระ 1 1 1
23 3863 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 8 20 14
24 3864 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 2 10 4
25 3865 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 2 6 4
26 3866 โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 1 20 6
27 3867 โรงเรียนวังก้านเหลือง 13 23 21
28 3868 โรงเรียนวัดขวาง 1 2 2
29 3869 โรงเรียนวัดคงคาราม 2 2 2
30 3870 โรงเรียนวัดคลองข่อย 1 3 2
31 3871 โรงเรียนวัดทับหมัน 3 11 7
32 3872 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) 1 1 1
33 3873 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 5 10 9
34 3874 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 3 7 6
35 3875 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1 1 1
36 3876 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 1 3 2
37 3877 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 1 8 4
38 3878 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 1 1 1
39 3879 โรงเรียนวัดป่าเรไร 6 6 6
40 3880 โรงเรียนวัดป่าแดง 3 14 7
41 3881 โรงเรียนวัดพร้าว 3 18 7
42 3882 โรงเรียนวัดลำประดากลาง 1 1 1
43 3883 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 1 3 2
44 3884 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 1 3 2
45 3885 โรงเรียนวัดวังกระชัน 1 1 1
46 3886 โรงเรียนวัดวังหว้า 4 10 7
47 3887 โรงเรียนวัดวังเรือน 5 20 10
48 3888 โรงเรียนวัดวังแดง 4 35 14
49 3889 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 3 7 6
50 3890 โรงเรียนวัดเขาทราย 1 1 1
51 3891 โรงเรียนวัดเขารวก 1 3 2
52 3892 โรงเรียนวัดโพทะเล 5 22 10
53 3893 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 1 3 2
54 3894 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 3 13 6
55 3895 โรงเรียนวัดไดอีเผือก 1 3 2
56 3896 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 1 1 1
57 3897 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 2 2 2
58 3898 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 1 2 2
59 3900 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1 9 3
60 3901 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) 8 20 14
61 3902 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ 1 1 1
62 3903 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 20 60 37
63 3904 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 1 1 1
64 3905 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 5 66 19
65 3906 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 4 6 6
66 3910 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) 2 15 7
67 3848 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 3 5 4
68 3899 โรงเรียนหัวเฉียว 1 2 2
69 3908 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1 12 3
70 3909 โรงเรียนโถงจื้อ 2 11 4
71 3907 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 14 62 19
รวม 223 714 404
1118

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]