สพป. พิษณุโลก เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1031 โรงเรียนชมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 2 2 2
2 1032 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 1 20 5
3 1033 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 1 2 2
4 1034 โรงเรียนบ้านซำรัง 7 10 9
5 1035 โรงเรียนบ้านซำหวาย 2 7 4
6 1036 โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปภัมภ์) 2 2 2
7 1037 โรงเรียนบ้านดงพลวง 2 4 4
8 1038 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 2 12 5
9 1039 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 4 12 7
10 1040 โรงเรียนบ้านนาพราน 4 4 4
11 1041 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 4 11 7
12 1042 โรงเรียนบ้านน้ำปาด 1 20 6
13 1043 โรงเรียนบ้านน้ำยาง 1 3 2
14 1044 โรงเรียนบ้านน้ำริน 5 22 11
15 1045 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 3 7 6
16 1046 โรงเรียนบ้านผาท่าพล 1 2 2
17 1047 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 4 11 8
18 1048 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 6 12 9
19 1049 โรงเรียนบ้านยางโทน 2 2 2
20 1050 โรงเรียนบ้านลำภาศ 1 1 1
21 1051 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 3 7 5
22 1052 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 2 5 4
23 1053 โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 1 5 2
24 1054 โรงเรียนบ้านวังโพรง 3 22 8
25 1055 โรงเรียนบ้านสะเดา 3 7 5
26 1056 โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 1 1 1
27 1057 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 2 11 4
28 1058 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 6 3
29 1059 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1 1 1
30 1060 โรงเรียนบ้านหินประกาย 8 13 12
31 1061 โรงเรียนบ้านเขาดิน 3 7 5
32 1062 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 2 4 4
33 1063 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 1 1 1
34 1064 โรงเรียนบ้านเข็ก 10 28 14
35 1065 โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 1 3 2
36 1066 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 43 114 73
37 1067 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 4 8 6
38 1068 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 1 3 2
39 1069 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 1 3 2
40 1070 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 2 4 3
41 1071 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส 4 12 8
42 1072 โรงเรียนบ้านแม่ระกา 2 15 5
43 1073 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 4 9 6
44 1074 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 2 5 4
45 1075 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 1 2 1
46 1076 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 3 9 6
47 1077 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 21 80 35
48 1078 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 1 1 1
49 1079 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 2 6 3
50 1080 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 6 31 14
51 1081 โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 2 4 3
52 1082 โรงเรียนวัดบ้านมุง 5 16 11
53 1083 โรงเรียนวัดพันชาลี 1 1 1
54 1084 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 1 2 1
55 1085 โรงเรียนวัดวังพิกุล 1 2 2
56 1086 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 3 9 6
57 1087 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 2 5 4
58 1088 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1 1 1
59 1089 โรงเรียนศึกษาลัย 18 31 20
60 1090 โรงเรียนห้วยพลู 1 6 3
61 1091 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 1 3 2
รวม 230 669 392
1061

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]