สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3094 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 2 9 5
2 3095 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 4 10 7
3 3096 โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 1 1 1
4 3097 โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 2 7 5
5 3098 โรงเรียนบ้าน กม.2 1 2 2
6 3099 โรงเรียนบ้าน กม.28 1 2 2
7 3100 โรงเรียนบ้านกกจั่น 4 11 8
8 3101 โรงเรียนบ้านกกไทร 1 1 1
9 3102 โรงเรียนบ้านกล้วย 1 1 1
10 3103 โรงเรียนบ้านขมวด 3 7 4
11 3104 โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 1 3 2
12 3105 โรงเรียนบ้านคลองบง 1 3 2
13 3106 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1 2 2
14 3107 โรงเรียนบ้านชอนไพร 1 5 2
15 3108 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1 2 2
16 3109 โรงเรียนบ้านดงขุย 1 3 2
17 3110 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 3 5 4
18 3111 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 10 61 22
19 3112 โรงเรียนบ้านดงลาน 2 4 4
20 3113 โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 1 1
21 3114 โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 1 3 2
22 3115 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 3 11 6
23 3116 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 4 8 8
24 3117 โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 1 1 1
25 3118 โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 1 1 1
26 3119 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 9 28 14
27 3120 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 3 7 6
28 3121 โรงเรียนบ้านนายม 1 1 1
29 3122 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 3 5 4
30 3123 โรงเรียนบ้านป่าบง 1 20 5
31 3124 โรงเรียนบ้านป่าแดง 2 3 3
32 3125 โรงเรียนบ้านยางลาด 3 3 3
33 3126 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 5 12 8
34 3127 โรงเรียนบ้านระวิง 1 3 2
35 3128 โรงเรียนบ้านลาดแค 4 12 7
36 3129 โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 2 2 2
37 3130 โรงเรียนบ้านวังชะนาง 1 1 1
38 3131 โรงเรียนบ้านวังพลับ 3 7 5
39 3132 โรงเรียนบ้านวังหิน 4 22 8
40 3133 โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 1 1 1
41 3134 โรงเรียนบ้านวังโค้ง 1 5 2
42 3135 โรงเรียนบ้านศาลาลาย 2 2 2
43 3136 โรงเรียนบ้านสะเดียง 1 1 1
44 3137 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 7 38 15
45 3138 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 7 27 14
46 3139 โรงเรียนบ้านหนองระมาน 1 1 1
47 3140 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 6 15 11
48 3141 โรงเรียนบ้านหัวนา 2 2 2
49 3142 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 2 4 3
50 3143 โรงเรียนบ้านห้วยตูม 1 1 1
51 3144 โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 1 3 2
52 3145 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 6 15 11
53 3146 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 3 5 5
54 3147 โรงเรียนบ้านโคกยาว 4 11 8
55 3148 โรงเรียนบ้านโตก 3 12 5
56 3149 โรงเรียนบ้านโนนตูม 1 10 4
57 3150 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 6 10 8
58 3151 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 5 8 7
59 3152 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 2 7 4
60 3153 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 5 13 9
61 3154 โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 1 5 2
62 3155 โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 2 7 4
63 3158 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 5 14 9
64 3160 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 10 24 16
65 3161 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 25 59 41
66 3164 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 5 6 6
67 3157 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 1 1 1
68 3159 โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ 2 3 2
69 3162 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 1 1 1
70 3163 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 7 16 12
71 3165 โรงเรียนเสรีศึกษา 8 42 19
72 3156 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 11 8
รวม 232 670 403
1073

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]