สพป. แพร่ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4031 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 3 3 3
2 4032 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 3 8 6
3 4033 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 2 5 4
4 4034 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 2 2 2
5 4035 โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1 10 3
6 4036 โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) 1 3 2
7 4037 โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตราษฎร์บำรุง) 1 3 2
8 4038 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 1 1 1
9 4039 โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 3 10 5
10 4040 โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 1 1 1
11 4041 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 2 12 5
12 4042 โรงเรียนบ้านนาพูน 3 7 4
13 4043 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 6 19 13
14 4044 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 6 14 10
15 4045 โรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 1 3 2
16 4046 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 5 11 8
17 4047 โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 2 6 4
18 4048 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 3 5 4
19 4049 โรงเรียนบ้านปงหัวหาด 1 3 2
20 4050 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 5 9 8
21 4051 โรงเรียนบ้านปางเคาะ 1 2 2
22 4052 โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 1 2 2
23 4053 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 7 17 12
24 4054 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 3 7 5
25 4055 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 5 2
26 4056 โรงเรียนบ้านผาสุก 1 1 1
27 4057 โรงเรียนบ้านวังลึก 1 3 2
28 4058 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 7 9 8
29 4059 โรงเรียนบ้านวังเลียง 1 6 3
30 4060 โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 2 7 4
31 4061 โรงเรียนบ้านสลก 5 8 7
32 4062 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 2 10 4
33 4063 โรงเรียนบ้านสองแคว 1 3 2
34 4064 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 2 4 4
35 4065 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 4 5 5
36 4066 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 10 54 25
37 4067 โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 2 6 4
38 4068 โรงเรียนบ้านแป้น 1 3 2
39 4069 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 2 2 2
40 4070 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 7 12 10
41 4071 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 4 4 4
42 4072 โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 2 2 2
43 4073 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 2 5 4
44 4074 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) 6 19 11
45 4075 โรงเรียนบ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 2 7 4
46 4076 โรงเรียนบ้านแม่แปง 3 7 6
47 4077 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 5 6 6
48 4078 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 2 6 4
49 4079 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 2 5 4
50 4080 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1 1 1
51 4081 โรงเรียนปากจอกวิทยา 6 25 12
52 4082 โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 2 2
53 4083 โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 2 2
54 4084 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 4 10 6
55 4085 โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 1 2 2
56 4086 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 2 3 3
57 4087 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 8 31 14
58 4088 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 8 16 11
59 4089 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 10 30 20
60 4090 โรงเรียนเทพนารี 6 7 6
รวม 189 491 319
810

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]