สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5476 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 18 32 24
2 5477 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 3 10 7
3 5478 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 4 54 12
4 5479 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 2 39 11
5 5480 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 4 4 4
6 5481 โรงเรียนบ้านกลอเซโล 2 2 2
7 5482 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1 3 2
8 5483 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 2 2 2
9 5484 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 9 12 11
10 5485 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 3 14 7
11 5486 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 1 3 2
12 5487 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1 2 1
13 5488 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1 2 2
14 5489 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 2 4 3
15 5490 โรงเรียนบ้านนาดอย 1 3 2
16 5491 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 1 2 2
17 5492 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1 2 2
18 5493 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 1 3 2
19 5494 โรงเรียนบ้านผาเยอ 2 3 3
20 5495 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1 1 1
21 5496 โรงเรียนบ้านละอูบ 5 10 8
22 5497 โรงเรียนบ้านสบเมย 2 9 5
23 5498 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1 1 1
24 5499 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1 32 8
25 5500 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 5 4
26 5501 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1 3 2
27 5502 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1 5 2
28 5503 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 3 9 6
29 5504 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 10 31 17
30 5505 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 2 2 2
31 5506 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 1 1 1
32 5507 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 4 8 7
33 5508 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 4 27 10
34 5509 โรงเรียนบ้านอมพาย 4 10 7
35 5510 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1 3 2
36 5511 โรงเรียนบ้านเลโคะ 2 5 3
37 5512 โรงเรียนบ้านเสาหิน 1 1 1
38 5513 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 6 19 11
39 5514 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 3 10 6
40 5515 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1 2 2
41 5516 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 6 21 12
42 5517 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 2 6 4
43 5518 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 3 5 5
44 5519 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1 2 2
45 5520 โรงเรียนบ้านแม่สวด 6 15 12
46 5521 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 1 2 2
47 5522 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 2 6 4
48 5523 โรงเรียนบ้านแม่หาด 1 10 2
49 5524 โรงเรียนบ้านแม่หาร 1 3 2
50 5525 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 1 1 1
51 5526 โรงเรียนบ้านแม่เงา 1 3 1
52 5527 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 1 1 1
53 5528 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 2 2 2
54 5529 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1 2 1
55 5530 โรงเรียนบ้านแม่และ 1 3 2
56 5531 โรงเรียนบ้านแม่โถ 4 15 8
57 5532 โรงเรียนบ้านโพซอ 4 10 7
58 5533 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 2 6 4
59 5535 โรงเรียนล่องแพวิทยา 2 9 5
60 5536 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1 1 1
61 5537 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 3 9 6
62 5539 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 8 11 10
63 5540 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 2 6 3
64 5541 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 3 3 3
65 5542 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 2 2 2
66 5543 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 10 35 19
67 5538 โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ 1 3 2
68 5534 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 2 2 2
69 5544 โรงเรียนไท่จง 3 4 4
รวม 192 588 336
924

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]