สพป. กำแพงเพชร เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5201 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 1 3 2
2 5202 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 3 4 4
3 5203 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1 10 3
4 5205 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 1 1 1
5 5206 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 2 3 3
6 5207 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 1 3 2
7 5208 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 2 6 3
8 5209 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 1 1 1
9 5210 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 1 2 2
10 5211 โรงเรียนบ้านคุยแขวน 1 2 2
11 5212 โรงเรียนบ้านจันทิมา 3 11 5
12 5213 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 4 6 5
13 5214 โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 1 2 2
14 5215 โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 1 3 2
15 5216 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 1 1
16 5217 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 2 2 2
17 5218 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 1 3 2
18 5219 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 1 3 2
19 5220 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 2 11 5
20 5221 โรงเรียนบ้านบางลาด 2 4 4
21 5222 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 3 6 5
22 5223 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 3 8 5
23 5224 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 1 10 3
24 5225 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 3 6 5
25 5226 โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 1 1 1
26 5227 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1 3 2
27 5228 โรงเรียนบ้านพานทอง 1 2 2
28 5229 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 1 1 1
29 5230 โรงเรียนบ้านลานตาบัว 2 3 3
30 5231 โรงเรียนบ้านลานหิน 6 12 8
31 5232 โรงเรียนบ้านลานไผ่ 6 11 10
32 5233 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 17 52 29
33 5234 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 4 10 7
34 5235 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 3 43 12
35 5236 โรงเรียนบ้านวังทอง 2 6 4
36 5237 โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 1 3 2
37 5238 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 1 1 1
38 5239 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 5 10 7
39 5240 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1 10 3
40 5241 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 1 3 2
41 5242 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 11 25 16
42 5243 โรงเรียนบ้านหนองแดน 3 11 6
43 5244 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 1 6 3
44 5245 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 5 13 9
45 5246 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 20 6
46 5247 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 1 1
47 5248 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1 1 1
48 5249 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 3 5 5
49 5250 โรงเรียนบ้านเทพนคร 2 6 4
50 5251 โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 1 2 1
51 5252 โรงเรียนบ้านโขมงหัก 4 5 5
52 5253 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 5 18 12
53 5254 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 2 2
54 5255 โรงเรียนบ้านโนนสมอ 1 3 1
55 5256 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 4 10 8
56 5257 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 3 3 3
57 5258 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 2 10 5
58 5259 โรงเรียนบ้านไทยทวี 1 3 2
59 5260 โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 2 5 3
60 5261 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1 6 3
61 5262 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 8 31 16
62 5264 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 3 8 6
63 5265 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 3 9 6
64 5266 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 1 1 1
65 5267 โรงเรียนวัดคูยาง 10 24 16
66 5268 โรงเรียนสหวิทยาคม 3 3 3
67 5269 โรงเรียนสาธิต 9 24 14
68 5270 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 1 5 2
69 5271 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 1 3 2
70 5272 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 12 19 17
71 5274 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 6 18 10
72 5275 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 5 5 5
73 5276 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 4 13 8
74 5277 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 3 12 5
75 5204 โรงเรียนดรุณานุกูลลานกระบือ 2 4 4
76 5263 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2 42 2
77 5273 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 3 15 7
78 5278 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 10 3
79 5279 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 3 6 5
80 5282 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 1 1 1
81 5280 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 3 40 10
82 5281 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 1 1 1
รวม 234 731 405
1136

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]