สพป. ลำปาง เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5680 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 2 4 3
2 5681 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 1 2 2
3 5682 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 3 7 4
4 5683 โรงเรียนต้นธงวิทยา 1 2 2
5 5684 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 4 7 6
6 5685 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 3 13 6
7 5686 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 2 2 2
8 5687 โรงเรียนนายางวิทยา 2 2 2
9 5688 โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 1 3 2
10 5689 โรงเรียนบ้านดอนธรรม 1 1 1
11 5690 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 1 1 1
12 5691 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 2 40 10
13 5692 โรงเรียนบ้านท่า 1 1 1
14 5693 โรงเรียนบ้านท่าผา 3 11 6
15 5694 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 2 6 4
16 5695 โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 1 2 2
17 5696 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 3 5 4
18 5697 โรงเรียนบ้านนาโป่ง 1 1 1
19 5698 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2 4 3
20 5699 โรงเรียนบ้านน้ำหลง 1 6 3
21 5700 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 2 11 4
22 5701 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 3 10 6
23 5702 โรงเรียนบ้านปางอ้า 4 7 5
24 5703 โรงเรียนบ้านป่าตาล 2 3 3
25 5704 โรงเรียนบ้านผาแมว 1 1 1
26 5705 โรงเรียนบ้านสองแคว 2 2 2
27 5706 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 2 3 3
28 5707 โรงเรียนบ้านสามขา 1 3 2
29 5708 โรงเรียนบ้านหลวง 1 20 6
30 5709 โรงเรียนบ้านหลุก 2 3 3
31 5710 โรงเรียนบ้านอุมลอง (เถิน) 1 3 2
32 5711 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 6 21 10
33 5712 โรงเรียนบ้านเด่น 5 13 9
34 5713 โรงเรียนบ้านเหล่า 1 2 2
35 5714 โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 2 6 3
36 5715 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 1 10 3
37 5716 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 6 14 9
38 5717 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 4 14 7
39 5718 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 1 1 1
40 5719 โรงเรียนบ้านแม่เติน 1 2 2
41 5720 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 2 8 4
42 5721 โรงเรียนป่าตันวิทยา 2 15 5
43 5722 โรงเรียนผาปังวิทยา 8 12 11
44 5723 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 5 21 10
45 5724 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 8 22 15
46 5725 โรงเรียนวังหินวิทยา 1 1 1
47 5726 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 1 2 2
48 5727 โรงเรียนวัดสาแล 1 5 2
49 5728 โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย 2 2 2
50 5729 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 2 3 3
51 5730 โรงเรียนศาลาวิทยา 3 5 4
52 5731 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1 1 1
53 5732 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 6 11 8
54 5733 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 3 8 5
55 5734 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 1 3 2
56 5735 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 7 14 12
57 5736 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1 1 1
58 5737 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 16 44 32
59 5738 โรงเรียนอนุบาลเถิน 3 42 14
60 5739 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 8 57 22
61 5740 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 2 2 2
62 5741 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 5 7 6
63 5742 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 2 3 3
64 5743 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 2 6 4
65 5744 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 5 19 11
66 5745 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1 3 2
67 5746 โรงเรียนแม่มอกวิทยา 4 10 7
68 5747 โรงเรียนแม่วะวิทยา 2 5 4
69 5748 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 7 17 11
70 5749 โรงเรียนแสลมวิทยา 6 18 11
71 5750 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 1 1 1
72 5751 โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง 2 2 2
รวม 205 639 368
1007

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]