สพป. ลำปาง เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5915 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 3 15 7
2 5916 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 2 8 4
3 5917 โรงเรียนบ้านกล้วย 5 7 6
4 5918 โรงเรียนบ้านก่อ 5 12 10
5 5919 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 5 7 6
6 5920 โรงเรียนบ้านขาม 1 2 2
7 5921 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 1 3 2
8 5922 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 1 1
9 5923 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 3 11 5
10 5924 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 4 10 6
11 5925 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 2 6 4
12 5926 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 3 14 6
13 5927 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 1 2 2
14 5928 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 3 6 5
15 5929 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 1 6 3
16 5930 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 1 1 1
17 5931 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 3 2
18 5932 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 1 3 2
19 5933 โรงเรียนบ้านสบลี 1 3 2
20 5934 โรงเรียนบ้านสาแพะ 1 1 1
21 5935 โรงเรียนบ้านหนองนาว 1 3 2
22 5936 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1 1 1
23 5937 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 3 2
24 5939 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 2 2 2
25 5940 โรงเรียนบ้านเลาสู 2 5 4
26 5942 โรงเรียนบ้านแม่สุก 2 3 3
27 5943 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 3 9 6
28 5944 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 2 3 3
29 5945 โรงเรียนบ้านแม่เย็น 1 3 2
30 5946 โรงเรียนบ้านไร่ 1 6 3
31 5947 โรงเรียนผาช่อวิทยา 8 28 18
32 5948 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 3 12 6
33 5949 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2 2 2
34 5950 โรงเรียนวังทองวิทยา 8 18 14
35 5951 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 4 10 6
36 5952 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 7 13 12
37 5953 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 7 16 13
38 5954 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 4 17 8
39 5955 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 1 3 2
40 5956 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว 1 1 1
41 5957 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 2 2 2
42 5958 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 4 14 8
43 5959 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 4 4 4
44 5960 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 7 11 9
45 5961 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 14 47 25
46 5962 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 15 62 28
47 5963 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 9 28 16
48 5964 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 15 40 24
49 5938 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 4 10 5
50 5941 โรงเรียนบ้านแม่สง 1 3 1
รวม 181 500 309
809

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]