สพป. ลำพูน เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 6519 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 2 2 2
2 6521 โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 1 3 2
3 6522 โรงเรียนตำบลริมปิง 6 32 15
4 6524 โรงเรียนบ้านกองงาม 1 2 2
5 6525 โรงเรียนบ้านจำบอน 1 6 3
6 6526 โรงเรียนบ้านดงสารภี 1 1 1
7 6527 โรงเรียนบ้านดอนตอง 1 1 1
8 6528 โรงเรียนบ้านดอยคำ 3 11 6
9 6529 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 1 33 8
10 6530 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 1 6 3
11 6531 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 5 11 9
12 6532 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 5 6 6
13 6533 โรงเรียนบ้านป่าซาง 2 3 3
14 6534 โรงเรียนบ้านป่าตาล 1 1 1
15 6535 โรงเรียนบ้านป่าเลา 5 16 9
16 6536 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1 8 5
17 6537 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 3 5 5
18 6538 โรงเรียนบ้านร้องเรือ 1 10 3
19 6539 โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 1 3 2
20 6540 โรงเรียนบ้านศรีป้าน 1 6 3
21 6541 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 1 5 2
22 6542 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 8 32 15
23 6543 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 1 2 2
24 6544 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 1 3 2
25 6545 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 6 7 7
26 6546 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 9 18 15
27 6547 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 3 6 5
28 6548 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 4 8 7
29 6549 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 1 3 2
30 6550 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 2 20 6
31 6551 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 3 7 5
32 6552 โรงเรียนบ้านเเพะยันต์ดอยเเช่ 1 11 4
33 6553 โรงเรียนบ้านเเม่เมย 1 3 2
34 6554 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 1 2 2
35 6555 โรงเรียนบ้านโป่งรู 4 9 7
36 6556 โรงเรียนบ้านไร่ดง 6 11 10
37 6558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 4 16 9
38 6559 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 3 7 5
39 6560 โรงเรียนวัดชัยสถาน 1 1 1
40 6561 โรงเรียนวัดทากาศ 1 1 1
41 6562 โรงเรียนวัดน้ำดิบ 5 8 7
42 6563 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1 2 2
43 6564 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 8 14 10
44 6565 โรงเรียนวัดบ้านธิ 1 1 1
45 6566 โรงเรียนวัดบ้านม้า 2 4 3
46 6567 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 1 2 2
47 6568 โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 1 2 2
48 6569 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 4 14 8
49 6570 โรงเรียนวัดป่าสัก 2 7 4
50 6571 โรงเรียนวัดป่าแดด 2 21 6
51 6572 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 1 2 2
52 6573 โรงเรียนวัดศรีบังวัน 2 6 4
53 6574 โรงเรียนวัดสันคะยอม 2 3 3
54 6575 โรงเรียนวัดสันต้นธง 2 2 2
55 6576 โรงเรียนวัดสันทราย 2 4 3
56 6577 โรงเรียนวัดสันป่าสัก 3 4 4
57 6578 โรงเรียนวัดหนองซิว 3 5 3
58 6579 โรงเรียนวัดหนองสมณะ 1 1 1
59 6580 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 3 10 5
60 6581 โรงเรียนวัดเหมืองง่า 2 2 2
61 6582 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 12 39 23
62 6583 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 2 20 6
63 6585 โรงเรียนเชตวันหนองหมู 1 1 1
64 6520 โรงเรียนดรุณพัฒนา 5 13 10
65 6523 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 1 2 2
66 6557 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 2 2 2
67 6584 โรงเรียนอรพินพิทยา 2 3 3
68 6590 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 2 2 2
69 6591 โรงเรียนใบบุญป่าซาง 3 3 3
70 6592 โรงเรียนใบบุญลำพูน 5 18 9
71 6586 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง 3 44 11
72 6587 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 1 1 1
73 6588 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 3 16 7
74 6589 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 2 4 3
รวม 196 620 355
975

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]