สพป. ลำพูน เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 6844 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 12 18 17
2 6845 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1 1 1
3 6846 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 4 15 6
4 6847 โรงเรียนบ้านดง 4 8 5
5 6848 โรงเรียนบ้านดงสักงาม 1 16 5
6 6849 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 6 12 9
7 6850 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 1 2 2
8 6851 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 2 2 2
9 6852 โรงเรียนบ้านปวง 4 18 9
10 6853 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 5 14 8
11 6854 โรงเรียนบ้านปาง 2 4 3
12 6855 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1 3 2
13 6856 โรงเรียนบ้านป่าคา 3 4 4
14 6857 โรงเรียนบ้านป่าจี้ 2 6 4
15 6858 โรงเรียนบ้านป่าพลู 1 3 2
16 6859 โรงเรียนบ้านผาต้าย 1 1 1
17 6860 โรงเรียนบ้านผาลาด 1 1 1
18 6861 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 12 35 18
19 6862 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1 1 1
20 6863 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 2 6 3
21 6864 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 1 2 2
22 6865 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 3 4 4
23 6866 โรงเรียนบ้านหนองสูน 3 3 3
24 6867 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 7 15 12
25 6868 โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 2 3 3
26 6869 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 3 2
27 6870 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 42 193 87
28 6871 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 2 4 3
29 6872 โรงเรียนบ้านห้วยหละ 5 7 5
30 6873 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 2 2 2
31 6874 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 1 6 3
32 6875 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 1 10 3
33 6876 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 2 3 3
34 6877 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 2 3 3
35 6878 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 3 6 5
36 6879 โรงเรียนบ้านแม่บอน 1 1 1
37 6880 โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 1 3 2
38 6881 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 7 12 11
39 6882 โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 1 3 2
40 6883 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1 3 2
41 6884 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 1 3 2
42 6885 โรงเรียนบ้านแม่เทย 13 39 24
43 6886 โรงเรียนบ้านแม่แสม 2 5 4
44 6887 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1 3 2
45 6889 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1 2 2
46 6890 โรงเรียนบ้านไม้สลี 4 9 7
47 6891 โรงเรียนวัดร้องธาร 1 2 2
48 6892 โรงเรียนวัดวังหลวง 1 3 2
49 6893 โรงเรียนวัดหนองยวง 2 5 4
50 6894 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 8 19 14
51 6895 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 10 37 19
52 6843 โรงเรียนจิรพิทยา 1 3 1
53 6888 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 2 2
54 6896 โรงเรียนอัยยสิริ 8 15 12
รวม 208 603 358
961

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]