สพป. สุโขทัย เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 6952 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 7 30 13
2 6953 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 2 41 9
3 6954 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 1 1 1
4 6955 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 2 5 4
5 6956 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 3 3 3
6 6957 โรงเรียนบ้านดงเดือย 4 10 7
7 6958 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 5 13 9
8 6959 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1 1 1
9 6960 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 4 16 9
10 6961 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1 2 2
11 6962 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 5 11 7
12 6963 โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 1 10 3
13 6964 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 7 17 11
14 6965 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 2 2 2
15 6966 โรงเรียนบ้านปากแคว 2 4 3
16 6967 โรงเรียนบ้านป่าสัก 3 9 6
17 6968 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 1 1 1
18 6969 โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 1 6 3
19 6970 โรงเรียนบ้านยางเมือง 2 2 2
20 6971 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 7 25 13
21 6972 โรงเรียนบ้านลานทอง 1 9 3
22 6973 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 2 6 4
23 6974 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 1 2 2
24 6975 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 20 6
25 6976 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 4 8 7
26 6977 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 8 13 11
27 6978 โรงเรียนบ้านวังลึก 1 9 3
28 6979 โรงเรียนบ้านวังหิน 1 3 2
29 6980 โรงเรียนบ้านวังแดด 2 8 4
30 6981 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1 3 2
31 6982 โรงเรียนบ้านวังไทร 1 5 2
32 6983 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 2 5 4
33 6984 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 2 4 4
34 6985 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 2 8 5
35 6986 โรงเรียนบ้านหนองจัง 1 3 2
36 6987 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1 10 3
37 6988 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1 1 1
38 6989 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 2 4 4
39 6990 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 2 7 4
40 6992 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 8 26 14
41 6993 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 1 1 1
42 6994 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 1 1 1
43 6995 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1 3 2
44 6996 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1 1 1
45 6997 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 5 7 7
46 6998 โรงเรียนบ้านโป่งแค 1 3 2
47 6999 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 1 10 3
48 7000 โรงเรียนวัดกกแรต 4 6 5
49 7001 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 2 5 4
50 7002 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 2 4 3
51 7003 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 8 23 13
52 7004 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 6 9 8
53 7005 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 1 2 2
54 7006 โรงเรียนวัดทุ่ง 1 3 2
55 7007 โรงเรียนวัดปรักรัก 3 5 4
56 7008 โรงเรียนวัดปากพระ 2 4 4
57 7009 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 4 7 6
58 7010 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 1 5 2
59 7011 โรงเรียนวัดหนองกก 1 1 1
60 7012 โรงเรียนวัดหางตลาด 8 18 13
61 7013 โรงเรียนวัดเต่าทอง 1 2 2
62 7014 โรงเรียนวัดโบสถ์ 2 4 4
63 7015 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 2 41 9
64 7016 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1 1 1
65 7017 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 3 6 6
66 7018 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 2 7 4
67 7019 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 3 14 6
68 7020 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 13 20 17
69 6951 โรงเรียนกวางตง 3 11 6
70 6991 โรงเรียนบ้านหรรษา 1 1 1
71 7021 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 5 14 7
72 7022 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 3 13 6
รวม 198 615 349
964

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]