สพป. สุโขทัย เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 7243 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 3 3 3
2 7244 โรงเรียนบ้านกลางดง 1 1 1
3 7245 โรงเรียนบ้านขอนซุง 1 1 1
4 7246 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 5 5 5
5 7247 โรงเรียนบ้านซ่าน 5 12 10
6 7248 โรงเรียนบ้านดงคู่ 3 5 4
7 7249 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 5 2
8 7250 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 2 4 3
9 7251 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 1 40 8
10 7252 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 3 14 8
11 7253 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 7 39 15
12 7254 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1 1 1
13 7255 โรงเรียนบ้านธารชะอม 6 9 9
14 7256 โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 1 3 2
15 7257 โรงเรียนบ้านนาพง 2 4 3
16 7258 โรงเรียนบ้านน้ำขุม 1 3 2
17 7259 โรงเรียนบ้านบึงบอน 5 12 8
18 7260 โรงเรียนบ้านปากคะยาง 4 12 8
19 7261 โรงเรียนบ้านปากสาน 2 4 3
20 7262 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 8 18 11
21 7263 โรงเรียนบ้านป่าคา 1 1 1
22 7264 โรงเรียนบ้านป่าเลา 2 4 4
23 7265 โรงเรียนบ้านผาเวียง 2 4 3
24 7266 โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 1 1 1
25 7268 โรงเรียนบ้านวังตามน 2 4 3
26 7269 โรงเรียนบ้านวังแร่ 2 3 2
27 7270 โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 1 2 2
28 7271 โรงเรียนบ้านสันติสุข 3 7 5
29 7272 โรงเรียนบ้านสันหีบ 4 12 7
30 7273 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 2 2 2
31 7274 โรงเรียนบ้านสารจิตร 7 16 12
32 7275 โรงเรียนบ้านสุเม่น 3 11 6
33 7276 โรงเรียนบ้านหนองกลับ 3 4 4
34 7277 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 1 1
35 7278 โรงเรียนบ้านหนองแหน 2 4 3
36 7279 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 6 32 14
37 7280 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 1 1
38 7281 โรงเรียนบ้านห้วยตม 1 3 2
39 7282 โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 1 3 2
40 7283 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 1 6 3
41 7284 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 2 11 4
42 7285 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 2 2 2
43 7286 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 1 1 1
44 7287 โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 1 2 2
45 7288 โรงเรียนบ้านเขาทอง 1 1 1
46 7289 โรงเรียนบ้านแก่ง 2 4 3
47 7290 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 3 3 3
48 7291 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 7 16 11
49 7292 โรงเรียนบ้านแม่ราก 2 6 4
50 7293 โรงเรียนบ้านแม่เทิน 2 5 4
51 7294 โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 1 2 2
52 7295 โรงเรียนบ้านโซกเปือย 1 2 2
53 7296 โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 1 2 2
54 7297 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 3 13 7
55 7298 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 1 1 1
56 7299 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 2 13 5
57 7300 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 3 7 5
58 7304 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) 3 5 4
59 7305 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1 20 6
60 7306 โรงเรียนวัดบ้านกรุ 3 5 5
61 7307 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 1 2 2
62 7308 โรงเรียนวัดปากน้ำ 9 44 15
63 7309 โรงเรียนวัดโบราณหลวง 1 2 2
64 7310 โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ 3 3 3
65 7311 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1 2 2
66 7312 โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 3 8 5
67 7313 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 7 22 11
68 7314 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 15 66 32
69 7315 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 7 17 11
70 7316 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 7 10 9
71 7317 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 4 5 5
72 7318 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 3 6 5
73 7321 โรงเรียนไชยะวิทยา 11 50 25
74 7301 โรงเรียนป้วยมิ้ง 3 4 4
75 7302 โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 2 4 2
76 7303 โรงเรียนพุ่ยฮัว 1 10 3
77 7267 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง 1 8 3
78 7319 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 2 2 2
79 7320 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 4 15 7
รวม 235 717 407
1124

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]