สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 6773 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 1 3 2
2 6774 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 6 8 7
3 6775 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 4 9 7
4 6776 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1 1 1
5 6777 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 3 7 6
6 6778 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 3 26 8
7 6779 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 3 9 6
8 6780 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1 2 2
9 6781 โรงเรียนนานกกก 1 1 1
10 6782 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1 1 1
11 6783 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 2 6 4
12 6784 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 4 10 7
13 6785 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 1 5 2
14 6786 โรงเรียนบ้านชำตก 1 3 2
15 6787 โรงเรียนบ้านชำสอง 3 5 4
16 6788 โรงเรียนบ้านท่าสัก 2 11 4
17 6789 โรงเรียนบ้านท่าอวน 2 6 3
18 6790 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 1 2 2
19 6791 โรงเรียนบ้านนายาง 1 1 1
20 6792 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1 8 3
21 6793 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 5 9 6
22 6794 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 2 2 2
23 6795 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 2 3 3
24 6796 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 2 6 4
25 6797 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 1 3 2
26 6798 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 3 7 6
27 6799 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 1 3 2
28 6800 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 1 3 2
29 6801 โรงเรียนบ้านฟากบึง 1 3 2
30 6802 โรงเรียนบ้านร้องลึก 3 5 4
31 6803 โรงเรียนบ้านวังดิน 6 20 12
32 6804 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 5 15 10
33 6805 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 1 2 2
34 6806 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 12 23 20
35 6807 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1 10 3
36 6808 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 1 3 2
37 6809 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 1 10 3
38 6810 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 1 3 2
39 6811 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 1 3 2
40 6812 โรงเรียนบ้านเหล่า 1 20 6
41 6813 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 2 2 2
42 6814 โรงเรียนบ้านในเมือง 10 26 19
43 6815 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 2 14 5
44 6817 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 2 3 3
45 6819 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 1 3 2
46 6820 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 3 4 4
47 6821 โรงเรียนวัดคลองนาพง 1 3 2
48 6822 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1 3 2
49 6823 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 1 1 1
50 6824 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 2 3 2
51 6825 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 2 16 6
52 6826 โรงเรียนวัดพระฝาง 3 3 3
53 6827 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 1 2 2
54 6828 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 2 2 2
55 6829 โรงเรียนวัดโรงม้า 2 20 6
56 6830 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 2 2 2
57 6832 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 6 8 7
58 6834 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 2 6 3
59 6835 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 40 105 68
60 6840 โรงเรียนแหลมนกแก้ว 1 5 2
61 6842 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1 1 1
62 6772 โรงเรียนจรัสศิลป์ 1 1 1
63 6818 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 2 4 3
64 6833 โรงเรียนหวัวเฉียว 1 1 1
65 6836 โรงเรียนเจริญวิทยา 9 25 14
66 6841 โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา 1 2 2
67 6816 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร 5 30 13
68 6837 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 11 17 14
69 6838 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 2 11 3
70 6839 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 3 5 3
71 6831 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 4 7 7
รวม 219 612 373
985

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]