สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 6897 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 2 3 3
2 6898 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1 1 2 2
3 6899 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 1 2 1
4 6900 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 3 3 3
5 6901 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 5 7 6
6 6902 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 2 13 5
7 6903 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 10 27 14
8 6904 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 5 16 10
9 6905 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 5 12 8
10 6906 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 3 12 5
11 6907 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1 3 2
12 6908 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1 1 1
13 6909 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 4 11 8
14 6910 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 2 4 3
15 6911 โรงเรียนบ้านงอมมด 1 2 2
16 6912 โรงเรียนบ้านทรายขาว 1 1 1
17 6913 โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 2 2 2
18 6914 โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 1 3 2
19 6915 โรงเรียนบ้านนาแซง 3 7 5
20 6916 โรงเรียนบ้านนาไพร 3 4 4
21 6917 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1 1 1
22 6918 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 1 1 1
23 6919 โรงเรียนบ้านน้ำลี 2 4 3
24 6920 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 2 2
25 6921 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 3 12 6
26 6922 โรงเรียนบ้านปากปาด 3 14 7
27 6923 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 4 5 5
28 6924 โรงเรียนบ้านม่วง 1 2 2
29 6925 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 4 6 4
30 6926 โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 1 1 1
31 6927 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 8 14 12
32 6928 โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 1 2 2
33 6929 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 5 20 9
34 6930 โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 1 3 2
35 6931 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 5 14 10
36 6932 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 13 24 19
37 6933 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 4 11 8
38 6934 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 2 25 7
39 6935 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 4 11 7
40 6936 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 2 5 4
41 6937 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 3 2
42 6938 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 5 12 9
43 6939 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 11 17 16
44 6940 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 5 8 8
45 6941 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 11 38 22
46 6942 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 5 14 10
47 6943 โรงเรียนวัดปากไพร 1 1 1
48 6944 โรงเรียนวัดวังกอง 1 3 2
49 6945 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 2 3 3
50 6947 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 2 4 3
51 6948 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 10 19 13
52 6949 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 2 13 4
53 6950 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1 9 3
54 6946 โรงเรียนสหคริสเตียน 2 16 4
รวม 181 472 299
771

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]