สพป. อุทัยธานี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 7064 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 8 17 15
2 7066 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 9 21 15
3 7067 โรงเรียนบ้านคอดยาง 1 3 2
4 7068 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 6 34 14
5 7069 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 11 36 22
6 7070 โรงเรียนบ้านบ่อยาง 2 6 4
7 7071 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 9 16 12
8 7072 โรงเรียนบ้านวังเตย 1 3 2
9 7073 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 10 14 14
10 7074 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 3 7 4
11 7075 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 4 15 7
12 7076 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 9 30 15
13 7077 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 6 18 11
14 7078 โรงเรียนบ้านหนองเมน 4 18 5
15 7079 โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 1 1 1
16 7080 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 4 9 7
17 7081 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 2 10 4
18 7082 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 3 2
19 7083 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 5 12 10
20 7084 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 5 11 8
21 7085 โรงเรียนบ้านเนินก้าว 1 1 1
22 7086 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 10 20 16
23 7088 โรงเรียนวัดตลุกดู่ 1 1 1
24 7089 โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 1 1 1
25 7090 โรงเรียนวัดท่าโพ 3 6 5
26 7091 โรงเรียนวัดหนองตางู 1 3 2
27 7092 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 3 10 6
28 7093 โรงเรียนวัดหนองสระ 1 3 2
29 7094 โรงเรียนวัดหนองแก 2 11 4
30 7095 โรงเรียนวัดเขาปฐวี 1 3 2
31 7096 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 2 3 3
32 7097 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 2 2 2
33 7098 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 15 41 25
34 7099 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1 5 2
35 7100 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 3 9 5
36 7101 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 1 1 1
37 7102 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 16 57 31
38 7087 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 4 4 4
39 7065 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 6 14 10
40 7103 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 3 8 4
41 7104 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี 1 2 2
รวม 179 489 303
792

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]