สพป. อุทัยธานี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 7440 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1 10 3
2 7441 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 3 12 5
3 7442 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 4 15 5
4 7444 โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 1 3 2
5 7445 โรงเรียนบ้านคลองหวาย 3 9 6
6 7446 โรงเรียนบ้านจัน 5 28 12
7 7447 โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 1 1 1
8 7448 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1 6 3
9 7449 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 3 4 4
10 7450 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1 2 1
11 7451 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 11 16 12
12 7452 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 5 57 15
13 7453 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 5 37 12
14 7454 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 4 16 8
15 7455 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 5 7 7
16 7456 โรงเรียนบ้านประดาหัก 3 10 6
17 7457 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1 2 1
18 7458 โรงเรียนบ้านป่าเลา 2 3 3
19 7459 โรงเรียนบ้านพุบอน 1 3 2
20 7460 โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 2 2 2
21 7461 โรงเรียนบ้านลานคา 2 2 2
22 7462 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3 4 4
23 7463 โรงเรียนบ้านหนองจอก 2 5 4
24 7464 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1 40 8
25 7465 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1 2 1
26 7466 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 2 3 3
27 7467 โรงเรียนบ้านหูช้าง 16 46 29
28 7468 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 3 2
29 7469 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 8 44 18
30 7470 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1 3 2
31 7471 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1 3 1
32 7472 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 1 3 2
33 7473 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1 1 1
34 7474 โรงเรียนบ้านเขาวง 1 20 6
35 7475 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 2 3 3
36 7476 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 1 2 2
37 7477 โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 2 4 3
38 7478 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 10 25 17
39 7479 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 2 6 4
40 7480 โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 1 5 2
41 7481 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 6 18 12
42 7482 โรงเรียนวัดทองหลาง 3 28 9
43 7483 โรงเรียนวัดทัพคล้าย 1 1 1
44 7484 โรงเรียนวัดทัพหมัน 11 20 17
45 7485 โรงเรียนวัดทัพหลวง 2 5 4
46 7486 โรงเรียนวัดผาทั่ง 2 5 3
47 7487 โรงเรียนวัดสะนำ 2 2 2
48 7488 โรงเรียนวัดหนองบัว 6 17 9
49 7489 โรงเรียนวัดหนองมะกอก 2 4 3
50 7490 โรงเรียนวัดหนองยาง 2 2 2
51 7491 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 3 4 4
52 7492 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 3 9 5
53 7493 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 4 12 8
54 7494 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 6 10 8
55 7496 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 13 48 26
56 7497 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 33 136 64
57 7498 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 4 12 8
58 7443 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 5 15 9
59 7495 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 3 5 4
รวม 232 820 422
1242

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]