ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. ตาก เขต 2 142 49 21 9 212
2 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 135 53 29 12 217
3 สพป. พิษณุโลก เขต 2 130 61 23 11 214
4 สพป. สุโขทัย เขต 2 128 56 34 11 218
5 สพป. กำแพงเพชร เขต 1 126 66 26 10 218
6 สพป. พิษณุโลก เขต 3 120 74 27 12 221
7 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 120 66 24 12 210
8 สพป. พิษณุโลก เขต 1 120 59 31 12 210
9 สพป. นครสวรรค์ เขต 2 118 62 31 7 211
10 สพป. อุทัยธานี เขต 2 117 64 31 10 212
11 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 114 58 26 14 198
12 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 111 77 32 16 220
13 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 109 77 27 13 213
14 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 108 70 34 15 212
15 สพป. พิจิตร เขต 2 107 59 33 16 199
16 สพป. เชียงราย เขต 3 106 68 28 13 202
17 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 105 64 39 12 208
18 สพป. นครสวรรค์ เขต 1 105 52 39 14 196
19 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 104 70 28 11 202
20 สพป. น่าน เขต 2 103 71 36 10 210
21 สพป. ตาก เขต 1 103 56 32 13 191
22 สพป. เชียงใหม่ เขต 4 101 57 30 18 188
23 สพป. พิจิตร เขต 1 99 52 41 15 192
24 สพป. ลำปาง เขต 1 98 61 36 15 195
25 สพป. เชียงราย เขต 2 97 63 39 11 199
26 สพป. น่าน เขต 1 96 63 33 9 192
27 สพป. เชียงราย เขต 4 95 59 45 17 199
28 สพป. สุโขทัย เขต 1 94 60 25 14 179
29 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 92 61 27 11 180
30 สพป. ลำปาง เขต 2 91 64 34 13 189
31 สพป. พะเยา เขต 2 90 56 29 9 175
32 สพป. ลำพูน เขต 1 90 54 42 7 186
33 สพป. เชียงราย เขต 1 87 71 34 14 192
34 สพป. พะเยา เขต 1 83 68 32 14 183
35 สพป. อุทัยธานี เขต 1 81 50 27 15 158
36 สพป. แพร่ เขต 1 80 54 28 13 162
37 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 79 63 26 16 168
38 สพป. ลำพูน เขต 2 78 67 46 14 191
39 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 56 29 16 163
40 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 68 31 18 175
41 สพป. แพร่ เขต 2 74 61 38 13 173
42 สพป. ลำปาง เขต 3 71 66 32 7 169
43 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 60 63 36 18 159
44 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 51 51 33 16 135
รวม 4,372 2,720 1,404 566 9,062