ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. กำแพงเพชร เขต 1 119 52 19 6 190
2 สพป. ตาก เขต 2 117 42 17 9 176
3 สพป. สุโขทัย เขต 2 110 40 25 11 175
4 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 109 43 25 10 177
5 สพป. พิษณุโลก เขต 2 106 55 21 10 182
6 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 106 51 21 10 178
7 สพป. นครสวรรค์ เขต 2 105 54 27 5 186
8 สพป. พิษณุโลก เขต 3 103 60 22 11 185
9 สพป. อุทัยธานี เขต 2 99 57 29 9 185
10 สพป. พิษณุโลก เขต 1 99 50 24 11 173
11 สพป. พิจิตร เขต 2 97 58 23 14 178
12 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 96 51 28 10 175
13 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 95 63 20 12 178
14 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94 48 21 14 163
15 สพป. นครสวรรค์ เขต 1 94 44 32 14 170
16 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 93 69 25 13 187
17 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 92 57 27 8 176
18 สพป. เชียงราย เขต 3 91 54 27 12 172
19 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 88 55 27 15 170
20 สพป. ตาก เขต 1 86 47 28 12 161
21 สพป. พิจิตร เขต 1 86 42 35 14 163
22 สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 50 23 16 158
23 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84 58 22 10 164
24 สพป. ลำปาง เขต 1 83 52 30 14 165
25 สพป. เชียงราย เขต 2 82 57 32 11 171
26 สพป. พะเยา เขต 2 82 48 23 9 153
27 สพป. ลำปาง เขต 2 81 53 31 11 165
28 สพป. สุโขทัย เขต 1 78 55 22 14 155
29 สพป. ลำพูน เขต 1 78 43 36 7 157
30 สพป. เชียงราย เขต 4 77 50 35 17 162
31 สพป. อุทัยธานี เขต 1 76 45 24 15 145
32 สพป. น่าน เขต 2 74 59 34 9 167
33 สพป. พะเยา เขต 1 73 60 23 12 156
34 สพป. น่าน เขต 1 73 55 28 9 156
35 สพป. เชียงราย เขต 1 72 58 27 14 157
36 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 71 57 27 16 155
37 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 69 58 21 16 148
38 สพป. แพร่ เขต 1 69 50 24 12 143
39 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69 48 26 16 143
40 สพป. ลำพูน เขต 2 64 58 35 14 157
41 สพป. แพร่ เขต 2 63 56 33 13 152
42 สพป. ลำปาง เขต 3 60 58 29 7 147
43 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 51 59 25 17 135
44 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 46 50 29 14 125
รวม 3,745 2,329 1,162 523 7,759