ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. ตาก เขต 2 17 13 13 43 144 50 21 9 215
2 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 14 10 14 38 137 54 29 12 220
3 สพป. พิษณุโลก เขต 3 13 10 8 31 121 74 29 12 224
4 สพป. พิจิตร เขต 2 13 7 10 30 109 60 33 16 202
5 สพป. พิษณุโลก เขต 2 12 10 9 31 133 61 23 11 217
6 สพป. กำแพงเพชร เขต 1 11 10 8 29 128 67 26 10 221
7 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 11 9 11 31 110 79 27 13 216
8 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 11 9 9 29 121 66 26 12 213
9 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 11 6 8 25 108 64 39 12 211
10 สพป. เชียงใหม่ เขต 4 10 13 4 27 102 59 30 18 191
11 สพป. พิษณุโลก เขต 1 9 6 10 25 121 60 32 12 213
12 สพป. สุโขทัย เขต 2 8 16 17 41 129 56 36 11 221
13 สพป. เชียงราย เขต 2 8 7 9 24 98 65 39 11 202
14 สพป. น่าน เขต 1 8 5 5 18 97 64 34 9 195
15 สพป. อุทัยธานี เขต 2 7 5 7 19 119 65 31 10 215
16 สพป. น่าน เขต 2 7 4 11 22 106 71 36 10 213
17 สพป. ลำพูน เขต 2 6 7 3 16 80 68 46 14 194
18 สพป. สุโขทัย เขต 1 6 6 5 17 95 61 26 14 182
19 สพป. นครสวรรค์ เขต 1 6 5 7 18 106 52 41 14 199
20 สพป. ลำปาง เขต 2 6 4 9 19 93 64 35 13 192
21 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 6 4 6 16 104 71 30 11 205
22 สพป. พิจิตร เขต 1 6 3 4 13 101 52 42 15 195
23 สพป. นครสวรรค์ เขต 2 5 9 8 22 120 62 32 7 214
24 สพป. เชียงราย เขต 1 5 9 4 18 89 72 34 14 195
25 สพป. พะเยา เขต 2 5 8 4 17 90 58 30 9 178
26 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 5 8 3 16 112 78 33 16 223
27 สพป. แพร่ เขต 1 5 7 5 17 81 55 29 13 165
28 สพป. เชียงราย เขต 4 5 6 5 16 97 60 45 17 202
29 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 5 6 2 13 116 59 26 14 201
30 สพป. เชียงราย เขต 3 5 5 8 18 108 68 29 13 205
31 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 5 2 4 11 80 56 30 16 166
32 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 4 7 2 13 80 64 27 16 171
33 สพป. พะเยา เขต 1 3 4 6 13 84 70 32 14 186
34 สพป. ตาก เขต 1 2 6 9 17 105 57 32 13 194
35 สพป. อุทัยธานี เขต 1 2 4 3 9 83 50 28 15 161
36 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 2 3 1 6 61 64 37 18 162
37 สพป. ลำปาง เขต 3 2 2 1 5 73 67 32 7 172
38 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1 8 5 14 111 70 34 15 215
39 สพป. ลำพูน เขต 1 1 6 3 10 91 54 44 7 189
40 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1 3 3 7 78 68 32 18 178
41 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1 2 2 5 94 61 28 11 183
42 สพป. แพร่ เขต 2 1 1 6 8 76 62 38 13 176
43 สพป. ลำปาง เขต 1 0 4 3 7 99 62 37 15 198
44 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 0 0 1 1 51 53 34 16 138
รวม 271 279 275 825 4,441 2,753 1,434 566 8,628