ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. ตาก เขต 2 17 13 13 43 142 49 21 9 212
2 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 14 10 14 38 135 53 29 12 217
3 สพป. พิษณุโลก เขต 3 13 10 8 31 120 74 27 12 221
4 สพป. พิจิตร เขต 2 13 7 10 30 107 59 33 16 199
5 สพป. พิษณุโลก เขต 2 11 10 8 29 130 61 23 11 214
6 สพป. กำแพงเพชร เขต 1 11 10 8 29 126 66 26 10 218
7 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 11 9 11 31 109 77 27 13 213
8 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 11 9 8 28 120 66 24 12 210
9 สพป. เชียงใหม่ เขต 4 10 13 4 27 101 57 30 18 188
10 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 10 6 8 24 105 64 39 12 208
11 สพป. พิษณุโลก เขต 1 9 6 10 25 120 59 31 12 210
12 สพป. สุโขทัย เขต 2 8 16 17 41 128 56 34 11 218
13 สพป. เชียงราย เขต 2 8 7 9 24 97 63 39 11 199
14 สพป. น่าน เขต 1 8 5 5 18 96 63 33 9 192
15 สพป. อุทัยธานี เขต 2 7 5 7 19 117 64 31 10 212
16 สพป. น่าน เขต 2 7 4 11 22 103 71 36 10 210
17 สพป. สุโขทัย เขต 1 6 6 5 17 94 60 25 14 179
18 สพป. นครสวรรค์ เขต 1 6 5 7 18 105 52 39 14 196
19 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 6 4 6 16 104 70 28 11 202
20 สพป. ลำปาง เขต 2 6 3 9 18 91 64 34 13 189
21 สพป. พิจิตร เขต 1 6 3 4 13 99 52 41 15 192
22 สพป. นครสวรรค์ เขต 2 5 8 8 21 118 62 31 7 211
23 สพป. พะเยา เขต 2 5 8 4 17 90 56 29 9 175
24 สพป. เชียงราย เขต 1 5 8 4 17 87 71 34 14 192
25 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 5 8 3 16 111 77 32 16 220
26 สพป. แพร่ เขต 1 5 7 5 17 80 54 28 13 162
27 สพป. ลำพูน เขต 2 5 7 3 15 78 67 46 14 191
28 สพป. เชียงราย เขต 4 5 6 5 16 95 59 45 17 199
29 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 5 6 2 13 114 58 26 14 198
30 สพป. เชียงราย เขต 3 5 5 8 18 106 68 28 13 202
31 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 5 2 3 10 78 56 29 16 163
32 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 4 7 2 13 79 63 26 16 168
33 สพป. พะเยา เขต 1 3 4 6 13 83 68 32 14 183
34 สพป. ตาก เขต 1 2 6 9 17 103 56 32 13 191
35 สพป. อุทัยธานี เขต 1 2 4 3 9 81 50 27 15 158
36 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 2 3 1 6 60 63 36 18 159
37 สพป. ลำปาง เขต 3 2 2 1 5 71 66 32 7 169
38 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1 8 5 14 108 70 34 15 212
39 สพป. ลำพูน เขต 1 1 6 3 10 90 54 42 7 186
40 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1 3 3 7 76 68 31 18 175
41 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1 2 2 5 92 61 27 11 180
42 สพป. แพร่ เขต 2 1 1 6 8 74 61 38 13 173
43 สพป. ลำปาง เขต 1 0 4 3 7 98 61 36 15 195
44 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 0 0 1 1 51 51 33 16 135
รวม 268 276 272 816 4,372 2,720 1,404 566 8,496