สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพป. ตาก เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  17  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 13  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 43  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 144  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 215  เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพป. เชียงใหม่ เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  14  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 14  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 38  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 137  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 54  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 220  เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพป. พิษณุโลก เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 31  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 121  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 74  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 224  เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพป. พิจิตร เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 30  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 109  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 60  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 33  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 202  เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพป. พิษณุโลก เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 31  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 133  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 61  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 217  เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพป. กำแพงเพชร เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 29  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 128  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 67  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 221  เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพป. เชียงใหม่ เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 31  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 110  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 79  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 216  เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพป. กำแพงเพชร เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 29  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 121  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 66  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 213  เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพป. นครสวรรค์ เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 25  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 108  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 64  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 39  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 211  เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพป. เชียงใหม่ เขต 4  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 27  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 102  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 191  เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพป. พิษณุโลก เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 25  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 121  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 60  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 32  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 213  เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพป. สุโขทัย เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  16  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 17  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 41  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 129  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 36  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 221  เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพป. เชียงราย เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 24  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 98  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 65  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 39  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 202  เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพป. น่าน เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 18  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 97  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 64  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 195  เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพป. อุทัยธานี เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 19  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 119  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 65  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 215  เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพป. น่าน เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 106  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 71  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 36  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 213  เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพป. ลำพูน เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 16  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 80  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 68  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 46  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 194  เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพป. สุโขทัย เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 95  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 61  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 182  เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพป. นครสวรรค์ เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 18  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 106  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 52  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 41  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 199  เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพป. ลำปาง เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 19  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 93  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 64  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 35  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 192  เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 16  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 104  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 71  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 205  เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพป. พิจิตร เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 101  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 52  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 42  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 195  เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพป. นครสวรรค์ เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 120  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 62  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 32  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 214  เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพป. เชียงราย เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 18  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 89  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 72  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 195  เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพป. พะเยา เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 90  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 58  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 178  เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 16  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 112  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 78  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 33  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 223  เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพป. แพร่ เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 81  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 55  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 165  เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพป. เชียงราย เขต 4  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 16  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 97  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 60  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 45  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 202  เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพป. เชียงใหม่ เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 116  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 201  เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพป. เชียงราย เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 18  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 108  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 68  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 205  เหรียญ 
อันดับที่ 31  สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 80  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 166  เหรียญ 
อันดับที่ 32  สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 80  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 64  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 171  เหรียญ 
อันดับที่ 33  สพป. พะเยา เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 84  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 70  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 32  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 186  เหรียญ 
อันดับที่ 34  สพป. ตาก เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 105  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 57  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 32  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 194  เหรียญ 
อันดับที่ 35  สพป. อุทัยธานี เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 83  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 161  เหรียญ 
อันดับที่ 36  สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 6  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 61  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 64  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 37  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 162  เหรียญ 
อันดับที่ 37  สพป. ลำปาง เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 5  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 73  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 67  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 32  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 172  เหรียญ 
อันดับที่ 38  สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 14  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 111  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 70  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 215  เหรียญ 
อันดับที่ 39  สพป. ลำพูน เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 10  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 91  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 54  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 44  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 189  เหรียญ 
อันดับที่ 40  สพป. เชียงใหม่ เขต 5  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 78  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 68  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 32  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 178  เหรียญ 
อันดับที่ 41  สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 5  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 94  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 61  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 183  เหรียญ 
อันดับที่ 42  สพป. แพร่ เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 76  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 62  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 38  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 176  เหรียญ 
อันดับที่ 43  สพป. ลำปาง เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 99  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 62  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 37  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 198  เหรียญ 
อันดับที่ 44  สพป. เชียงใหม่ เขต 6  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 1  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 51  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 53  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 138  เหรียญ