สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพป. ตาก เขต 2 ได้  144  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 215 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพป. เชียงใหม่ เขต 3 ได้  137  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 220 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพป. พิษณุโลก เขต 2 ได้  133  เหรียญทอง  61  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 217 เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพป. สุโขทัย เขต 2 ได้  129  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   36  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 221 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพป. กำแพงเพชร เขต 1 ได้  128  เหรียญทอง  67  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 221 เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพป. พิษณุโลก เขต 3 ได้  121  เหรียญทอง  74  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 224 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพป. กำแพงเพชร เขต 2 ได้  121  เหรียญทอง  66  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 213 เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพป. พิษณุโลก เขต 1 ได้  121  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 213 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพป. นครสวรรค์ เขต 2 ได้  120  เหรียญทอง  62  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 214 เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพป. อุทัยธานี เขต 2 ได้  119  เหรียญทอง  65  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 215 เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพป. เชียงใหม่ เขต 2 ได้  116  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 201 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้  112  เหรียญทอง  78  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 223 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้  111  เหรียญทอง  70  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 215 เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพป. เชียงใหม่ เขต 1 ได้  110  เหรียญทอง  79  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 216 เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพป. พิจิตร เขต 2 ได้  109  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 202 เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพป. เชียงราย เขต 3 ได้  108  เหรียญทอง  68  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 205 เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพป. นครสวรรค์ เขต 3 ได้  108  เหรียญทอง  64  เหรียญเงิน   39  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 211 เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพป. น่าน เขต 2 ได้  106  เหรียญทอง  71  เหรียญเงิน   36  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 213 เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพป. นครสวรรค์ เขต 1 ได้  106  เหรียญทอง  52  เหรียญเงิน   41  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 199 เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพป. ตาก เขต 1 ได้  105  เหรียญทอง  57  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 194 เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้  104  เหรียญทอง  71  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 205 เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพป. เชียงใหม่ เขต 4 ได้  102  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 191 เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพป. พิจิตร เขต 1 ได้  101  เหรียญทอง  52  เหรียญเงิน   42  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 195 เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพป. ลำปาง เขต 1 ได้  99  เหรียญทอง  62  เหรียญเงิน   37  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 198 เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพป. เชียงราย เขต 2 ได้  98  เหรียญทอง  65  เหรียญเงิน   39  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 202 เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพป. น่าน เขต 1 ได้  97  เหรียญทอง  64  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 195 เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพป. เชียงราย เขต 4 ได้  97  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   45  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 202 เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพป. สุโขทัย เขต 1 ได้  95  เหรียญทอง  61  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 182 เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ได้  94  เหรียญทอง  61  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 183 เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพป. ลำปาง เขต 2 ได้  93  เหรียญทอง  64  เหรียญเงิน   35  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 192 เหรียญ 
อันดับที่ 31  สพป. ลำพูน เขต 1 ได้  91  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   44  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 189 เหรียญ 
อันดับที่ 32  สพป. พะเยา เขต 2 ได้  90  เหรียญทอง  58  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 178 เหรียญ 
อันดับที่ 33  สพป. เชียงราย เขต 1 ได้  89  เหรียญทอง  72  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 195 เหรียญ 
อันดับที่ 34  สพป. พะเยา เขต 1 ได้  84  เหรียญทอง  70  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 186 เหรียญ 
อันดับที่ 35  สพป. อุทัยธานี เขต 1 ได้  83  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 161 เหรียญ 
อันดับที่ 36  สพป. แพร่ เขต 1 ได้  81  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 165 เหรียญ 
อันดับที่ 37  สพป. ลำพูน เขต 2 ได้  80  เหรียญทอง  68  เหรียญเงิน   46  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 194 เหรียญ 
อันดับที่ 38  สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 ได้  80  เหรียญทอง  64  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 171 เหรียญ 
อันดับที่ 39  สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้  80  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 166 เหรียญ 
อันดับที่ 40  สพป. เชียงใหม่ เขต 5 ได้  78  เหรียญทอง  68  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 178 เหรียญ 
อันดับที่ 41  สพป. แพร่ เขต 2 ได้  76  เหรียญทอง  62  เหรียญเงิน   38  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 176 เหรียญ 
อันดับที่ 42  สพป. ลำปาง เขต 3 ได้  73  เหรียญทอง  67  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 172 เหรียญ 
อันดับที่ 43  สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 ได้  61  เหรียญทอง  64  เหรียญเงิน   37  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 162 เหรียญ 
อันดับที่ 44  สพป. เชียงใหม่ เขต 6 ได้  51  เหรียญทอง  53  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 138 เหรียญ